HUFBM

Projenin Adı : Havacılık, Uzay, Farkındalık ve Bilgi Merkezi

Yararlanıcının Adı: İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Proje Ortakları ve İştirakçiler: İstanbul Kalkınma Ajansı, Hava Harp Okulu, Saha İstanbul, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı

Sözleşmenin toplam bütçesi: 465.957,00

Ajans sözleşme destek oranı ve tutarı: %90  /  419.361,30 Projenin ortaya çıkış nedeni, amaçları, yapılan faaliyetler, çıktılar ve ulaşılan ve beklenen faydaları açıklayınız. ( azami 600 kelime)

       Havacılık, Uzay ve Farkındalık Projesi kapsamında savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirmeye ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu üretimlerin, yerli ve milli yollardan sağlanabilmesi için firmaların izleyeceği rotayı belirlenmeye çalışılmıştır.

 2015 yılında başlayan HUFBM projesi ile 628 firma ve 37 kooperatif yönetimi ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Toplamda 826 kişinin katıldığı, 18 ayrı başlıkta eğitim ve seminerler ile Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 120 öğrenciye Havacılık Müzesi’nde temel havacılık prensipleri eğitimi verilmiştir.

Yerli ve yabancı üreticilerle, sanayicilerimizi buluşturan THY Teknik A.Ş. ziyaretleri (6 Ayrı Ziyaret), TAI-TUSAŞ Ankara Ziyareti, BOEING-Sanayici, Alp Havacılık, Rolls-Royce, BMC ve WENCOR etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Fuarında yer alınmış ve firmaların yaptığı uçak parçası prototipleri sergilenerek tanıtımlar yapılmıştır.

Ayrıca OSB bünyesinde uçak parça sergisi yapılmış, bölgemizdeki 10 firma uçak parçası prototipi üretmiştir.

HUFBM-2 Ar-Ge ve İhtisasa Dönüşüm projesi ile 70 firmaya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (Kys) Danışmanlığı, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Kys Eğitimi, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Farkındalık Eğitimi, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi, 70 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Revize Eğitimi, 45 firma temsilcisine AS 9100 Revize D Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi, 45 firma temsilcisine AS 9100 Revize D İç Tetkik Denetçi Eğitimi, 50 firma temsilcisine Ar-Ge Farkındalık Eğitiminin verilmesi ve yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile sanayicilerimizin bir araya getirilmesi sağlanmıştır.

 

Kurumunuzu tanıtınız; faaliyet alanlarınız, deneyimleriniz, sizi öne çıkaran yönler, vb. ( azami 300 kelime): 

Hizmet sunulan kişi kurum ve kuruluşlara kanun, nizam ve teamüller çerçevesinde kaynaklarını etkin ve maksimum verimle kullanarak; yerinde, zamanında, doğru, güvenilir ve güler yüzlü hizmet vermeyi amaçlamış tüm organizasyon işlem süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, vatandaş memnuniyetini hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürünü oluşturmak ve kalitenin sürekliliğini sağlamayı hedef edinmiş bir kuruluştur.

İkitelli OSB İstanbul sanayisinin başkenti konumundadır. Sektörel çeşitlilik açısından her sektöre yönelik üretimin yapıldığı devasa bir fabrika görevi üstlenmiştir. Türkiye ihracatının büyük bölümüne yakınını tek başına karşılamaktadır. Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW ile ABD’li otomotiv devi Ford gibi firmalar da dâhil olmak üzere dünyanın her yerine ürünler satılmaktadır.

30 bin işyerinde 300 bin çalışanı barındıran İkitelli OSB’de küçük ve orta ölçekli birçok firma bulunuyor. Bu işyerlerinden yüzde 60’ı sanayi kuruluşuyken, yüzde 40’ı da ticarethane niteliğinde faaliyet gösteriyor. Sanayi kuruluşlarının yüzde 50’sinde ise üretim yapılıyor. En fazla üretimin deri, ayakkabı ve saraciye (gerçek ve suni deriden, ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten bir sanayi dalı)  bölümlerinde yapıldığı İkitelli OSB’de, otomotiv endüstrisi de büyük bir paya sahip. İhracat ürün grupları arasında bölge içinde bir sınırlama yapmak çok kolay değil. Ancak tekstil, elektrik-elektronik, plastik, deri, ayakkabı, mobilya üretimi yapan firmaların genelinde İkitelli OSB en çok Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat yapmaktadır.

Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, güvenli yerli üretim yapısının oluşabilmesi için üniversite sanayi işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda KOBİ’leri girişimciliğe, yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına yönlendirerek bölge ve ülke sanayisinin rekabet gücünü arttırması için yeni proje hazırlıkları yürütülmektedir.  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2015 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.  Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortağı olduğu HUFBM projesi Eylül 2015’te yürütülmeye başlanmıştır. HUFBM Projesi, gerek işletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması gerekse bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ile arayüz yapılarının oluşturulması gibi amaçlarla hazırlanmıştır.  Bu amaçlar ile ülkemizin büyük Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki işletmelerimizin ve KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler üretebilir hale gelmesi ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi sağlanacaktır.

Proje Faaliyetleri;

-       IOSB bünyesinde Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi kurulması yoluyla IOSB' nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
-       IOSB' deki firmalar arasından seçilecek olan 2000 üreticinin havacılık ve uzay kapasitelerinin analizi yapılarak en az 50 şirketin havacılık ve uzay sektörü ile ilgili çalışmaları, firmanın kurumsal yapısı Ar-Ge yeniliği bir kurum kültürü olarak benimsemeleri, ulusal ve uluslar arası desteklerden daha fazla yararlanmaları, alternatif finansman kaynaklarına erişmelerinin sağlanması, Ar-Ge ve yenilik projeleri üretmeleri, fikri ve sinai mülkiyet haklarını koruyup yönetebilmeleri ve ticari kazanca çevirebilmeleri için firmalara özel analiz raporu çıkarılarak kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak,
-       İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 37 Kooperatifte faaliyet gösteren firmalara, Havacılık ve Uzay Sektörü hakkında bilinmesi gerekenlerin tüm yönleriyle anlatılacağı eğitimlere minimum 600 kişi, verilecek olan seminerlere minimum 350 kişinin katılımıyla tüm katılımcıların Havacılık ve Uzay Sektörü hakkındaki farkındalığını arttırmak,
-       İkitelli Organize Sanayi Bölgesi' nde yer alan 37 Kooperatifte faaliyet gösteren KOBI' lerimizden minimum 380 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan B2B türü sanayi günleri etkinlikleri, gerek yerli, gerekse yabancı ana yüklenici firmaların bir araya getirilmesini, KOBI yetkililerinin doğrudan firmalarını tanıtma fırsatını elde edebilmesini ve ana üreticilerden birebir bilgi almasını sağlamak,
 -       Hava Harp Okulu bünyesinde bulunan Havacılık Müzesi' ne minimum 200 kişilik gezi düzenleyerek katılımcıların geçmişten günümüze Türkiye' de ve Dünya' da havacılıkla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 -       Havacılık ve Uzay sektöründe müşteri konumundaki askeri/sivil kurum ve firmalar ile bu sektördeki başarılı üreticilere (Ankara) yapılacak teknik inceleme gezilerine 20 kişinin katılımı sağlanarak İkitelli Organize Sanayi üyelerinin Havacılık ve Uzay sektöründeki üreticileri ve müşterileri yerinde görme ve inceleme fırsatını yakalamasını sağlamak. 

 

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>