İ.O.S.B. GENEL BİLGİLERİ

A- TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI:

A.1- TARİHİ:

A.1.1- KURULUŞ AMACI :
İstanbul'un özellikle tarihi yarımada (Fatih-Eminönü), Kağıthane ile Haliç çevresine yayılan, çıkardıkları atık,

duman, gürültü vb. gibi insan sağlığına zararlı unsurlarla çevreyi kirleten, bu suretle kente ve kent insanına

zarar veren, şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran küçük ve orta boy sanayi işletmelerini,

meskun alanlar dışında, şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplayarak,

çevreye zarar vermeden faaliyetlerinin sürdürmelerini sağlamaktır.

TARİHÇE:

A.1.2-İ0SB TARİHÇESİ:
Çevre Sağlığı Müsteşarlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Belediyesi'nin bu işyerlerini şehir dışına taşıma

kararı almalarından sonra bu sektörde çalışanlar kooperatifleşme yoluna gitmişler ve İstanbul Büyükşehir

Belediyesinden arsa talebinde bulunmuşlardır.

02.08.1985 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli O.K.S.B. Nazım İmar Planında 700 hektarlık bir alan çeşitli

iş kollarında faaliyet gösteren 36 adet küçük ve orta ölçekli sanayi ile toplu işyeri kooperatifine tahsis

edilmek üzere 01.02.1985 tarihinde istimlak kararı alınarak Arsa Ofisi'nce kamulaştırma çalışmaları

yapılmış ve bedeli karşılığında ilgili kooperatiflere verilerek kooperatiflerin kendi öz kaynakları ile inşaat

çalışmalarına başlanmıştır.

İkitelli O.S.B.'de kooperatiflerin inşaat faaliyetleri site içinde devam ederken ana arter yol ve altyapıların

yapımına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Fonlar Yönetmeliği'ne göre 1990 yılında kurulan İkitelli Organize

Küçük Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü sorumluluğunda Devlet katkısı ile başlanmıştır.

4562 sayılı O.S.B.'ler Kanununun 15/04/2000 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra geçen bir yıl içinde

Kanuna uyum çalışmaları sonucu İntibak Protokolü tanzim edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca

03/10/2001 tarihinde onaylanmak suretiyle Müteşebbis Heyet kurularak İkitelli O.S.B. Tüzel Kişilik

kazanmıştır.

A.1.3-İOSB İMAR PLANLARI :
1985 yılından 2000 yılına kadar geçen sürede Bölgenin 1985 yılında onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları muhtelif tarihlerde Belediyelerce revize edilmiş ancak Büyükşehir ve Küçükçekmece Belediyesi arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Bölgenin son durumunu belirten 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmamıştır.

15/04/2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 01/04/2002 tarihinde yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliğine göre 08/01/1996 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Revize Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İkitelli O.S.B. tarafından yapılmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 15/11/2002 tarihinde tasdik edilmiştir. Buna göre, kooperatiflerin inşaat ruhsatları ve iskan izinleri verilmektedir. Ancak, onaylı imar planlarına göre bazı kooperatiflerin sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlar halledilerek bütün kooperatiflerin ruhsat ve izinlerinin verilebilmesi için gerekli imar planı revizyonu üzerinde çalışılmaktadır.

A.1.4-İOSB COĞRAFİ YAPISI:

Bölgemiz, Mahmutbey gişelerinden önce TEM yolunun kuzey kenarında bulunmaktadır. Eminönü’ne 15 Km. Bayrampaşa Otogarına 10 Km, Atatürk Hava Limanına 10 Km mesafededir. Bölgemize ulaşım karayolu ile (kent içinde farklı merkezlerden otobüs ve minibüs) yapılmakta olup, 2011 yılından itibaren metro faaliyete geçecektir.

A.1.5-İOSB NÜFUS DURUMU:

Bölgemizde nüfusu, bölgemiz çalışanları ve günlük ticaret amaçlı insan hareketinin oluşturduğu nüfus oluşturmaktadır. Şu an bölgemizde çalışan mevcut istihdam 200 – 220 bin kişidir. Ancak tam kapasite istihdam edildiğinde nüfusumuz 300 bin kişi olacaktır.

İkitelli OSB içi günlük yolcu hareketi : 227.600 Kişi

İkitelli OSB içi günlük eşya hareketi : 50.000 Ton

Kent bütünü günlük yolcu hareketi : 658.866 Kişi

Kent bütünü günlük yolcu hareketi : 63.121 Ton

A.1.6-İOSB İDARİ DURUM:

Yaklaşık 7 Milyon Metre kare brüt arsa alanı bulunan bölgemizin yaklaşık % 95 Başakşehir, % 5’i Küçükçekmece Belediye Başkanlıkları sınırları içerisinde yer almaktadır.

A.1.7-İOSB SAĞLIK VE SOSYAL DURUMU:

Bölgemiz içerisinde Başakşehir Devlet Hastanesi, özel hastaneler ve bir adet acil müdahale merkezi (112 acil servis ) yer almakta olup, bölgemiz çalışanları bu hastanelerden faydalanmaktadır.

A.1.8-İOSB EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU:

Başakşehir ilçemizde 2 meslek liseleri mevcut olmakla birlikte, İOSB Başkanlığı olarak yürütülen çalışmalar sonucunda bölgemiz sektörlerinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak meslek eğitim kurumlarını bölgemize kazandırmak için İSTESOB ile başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bölgemiz kültürel faaliyetleri kesintisiz ve gelenekselleşen etkinliklerle bölgemiz içinde yer alan 5 konferans ve kültürel etkinlik salonlarında gerçekleştirmeye devam edilmektedir. Kültürel etkinlikler kapsamında her yıl 19 Mayıs Maratonu, 29 Ekim Kutlamaları, Ramazan ayı etkinlikleri, İOSB Futbol turnuvası, Konserler, Konferanslar, Bilgilendirme Toplantıları, Geziler, Sergiler, Tiyatrolar vb. düzenlenmektedir. Bölgemiz sınırları içerisinde sosyal yaşam da planlanmış olup, Sanayi Sitelerimizde Sosyal Tesisler faaliyete geçerken bu tesislerde Alışveriş Merkezleri (AVM), Spor ve sosyal yaşam gereksinimleri karşılanmaktadır.

A.1.9-İOSB EKONOMİK DURUMU:

Bölgemiz ülkemiz ekonomisine, ülkemizin her şehrine ve dünyanın neredeyse her ülkesine 14.559 faal firmasının üretimleriyle yıllık ortalama 5-6 Milyar USD katma değer üretmesi beklenmektedir. Bölgemiz tam kapasiteye ulaşması halinde bu katkısı daha da artacaktır.

A.1.10-İOSB ALTYAPI DURUMU:

ENERJİ İHTİYACI (tam kapasite) : 250 MVA

ASFALT KAPLAMALI YOL : 25 KM

YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİ : 18 KM

ATIK SU ŞEBEKESİ : 12.5 KM

İÇME SUYU ŞEBEKESİ : 20.8 KM

DOĞALGAZ ŞEBEKESİ : 5 KM (Halen çalışmalar devam etmektedir)

A.1.11-İOSB İÇME SUYU:

Bölgenin su şebekesi O.S.B. tarafından HDPE boru kullanılarak inşaa edilmiştir. 26/02/2004 tarihinde İSKİ ile yapılan ana protokol neticesi Bölgeye su bağlanmış olup bu protokol çerçevesinde Bölgemizdeki kooperatiflerden İSKİ ile ek protokol imzalayan kooperatiflere de su bağlanmaktadır.

A.1.13-DOĞALGAZ :

Bölgemizin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) ile Başkanlığımız arasında 17/08/2007 tarihli bir protokol imza edilmiş olup bu protokol kapsamında sanayicilerimizin taleplerinin bir an önce karşılanması için Bölgemizdeki çalışmalara İGDAŞ tarafından şu an hızlı bir şekilde devam ettirilmektedir.Bölgemize ait Doğalgaz tüketim miktarları ile ilgili yaptığımız çalışma neticesinde: Bölgemizdeki toplam aylık doğalgaz tüketim miktarı, 4950 m³ olarak tespit edilmiştir.

A.1.14-METRO:

Onaylı imar planlarındaki Hafif Raylı Sistem Güzergahı, yapılan proje değişikliği nedeni ile Metro olarak planlanmış ve Metro hattı güzergahı değişikliği sebebiyle hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 11/05/2007 tarihinde onaylanmıştır. İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve yapımına başlanılan "Yenikapı - Bağcılar - İkitelli Olimpiyat Köyü Metro Hattı"nın İ.O.S.B. sınırları dahilindeki çalışmalarına başlanılmıştır.

İkitelli OSB sınırları içerisinde yer alan 3 adet istasyon ve hat çalışmalarına şu an aşağıdaki bölgelerde hızla devam edilmektedir:

1- İkitelli Sanayi İstasyonu : Biksan-İş Kooperatifi ile Haseyad-3 (Fatih Sanayi Sitesi) arasındaki Süleyman Demirel Bulvarında,

2-İkitelli Sanayi 2 İstasyonu : Trikocular, Evren ve İpkas Sanayi Siteleri arasındaki Turgut Özal Bulvarında

3-İkitelli Güney Sanayi İstasyonu : Aykosan, Bağcılar-Güngören, Dolapdere, Metal-İş, Giyimciler arasındaki Bedrettin Dalan Bulvarında İşveren İ.E.T.T. tarafından yapılan açıklamalarda : 2012 yılı içerisinde istasyon çalışmalarının tamamlanacağı bildirilmiştir.

A.1.15-İOSB ELEKTRİK:

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2. maddesinin (g) bendi ile; Organize Sanayi Bölgelerine (O.S.B) katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İ.O.S.B. sınırları içinde ki dağıtım sisteminin İ.O.S.B.'ye devir öncesi abone tespit ve güncelleme çalışmaları 09.04.2006 tarih itibariyle başlanmış olup şu ana kadar yapılan işler aşağıda sıralanmıştır:

1-Bitirilen 12.000 adet abone taramasına müteakip, abonelerin Sanayi siteleri bazında tasnifleri yapılarak sayaç okuma düzenine göre dosya-sıra numara düzenekleri oluşturulma çalışmalarına devam edilmiş ve yine bu abonelerin sanayi sitesi bazında ölçü sistemlerinde ve A.T. oranlarında hatalı olanların İ.O.S.B. tüketim kayıplarının minimum seviyede tutulabilmesi için hassasiyetle tespit çalışmalarına devam edilmiştir. Bu konuda çalışmaları bitirilen sanayi siteleri bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

2- Bu konuda tüm teknik personel gerek teknik yönden ve gerekse idari mevzuat yönünden günün belli saatlerinde gerek teknik ve gerekse İdari mevzuat yönünden eğitime tabi tutularak kalitelerinin arttırılması çalışmaları yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

3-.09.2009 tarihi itibari ile fiili devrin gerçekleşmiş olması nedeniyle ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden abonelerle Başkanlığımız arasında Yönetmelik ve mevzuatlara uygunluğu içinde hazırlanmış olan TEDARİK sözleşmeleri yapılmaya başlanmış 9448 abonenin yeni Tedarik sözleşmeleri yapılarak güvence bedelleri tahsil edilmiştir.

4-Ayrıca İtfaiye binasının hemen yanında ki Başkanlığımıza ait Oto arkın şebeke olarak kullanıma bırakıldığı ve tüm şebeke elemanlarının araç-gereçleri ile birlikte 24 saat hizmet vermektedirler.

5-İkitelli OSB Başkanlığı Elektrik Dağıtım Bakım ve İşletim Müdürlüğü tarafından yapılan kaçağın azaltılması ve elektrik enerjisi sağlayıcısı yeni bir firma ile anlaşmanın yapılması sonrasında bölgemizde elektrik enerjisi % 22 ucuzlatılmıştır.
Tüm bunların yanı sıra uzun vadede OSB'mizce Ülke yatırımları içinde yer alan Hidroelektrik, Termik, Rüzgar, Nükleer enerji üretecek tesislerin yapımı planlanmaktadır.

A.1.16-İOSB ULAŞIM DURUMU:

37 Sanayi sitesi ve 20 müstakil sanayi parselinde yer alan yaklaşık 27.301işyeri biriminden oluşan halen 210 bin kişinin çalıştığı tam kapasite dolduğunda yaklaşık 300 bin kişinin çalışacağı İOSB, kente entegre ve bitişik konumdadır.
Bölgenin ana arter yolları ile ulaşım sağlanan 20 bin konutluk Başakşehir konutları, inşaası devam eden Onurkent Konutları, planlaması yapılan OYAK Konutları OSB’nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde artırmış olacaktır.

- Bölgenin içerisindeki 4 Bulvarın ana arter yol kapsamında Büyükşehir Belediyesine devir protokolü karşılıklı imzalandıktan sonra bütün bulvarların asfaltı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmiştir.

- Büyükşehir Belediyesince Atatürk Bulvarı üzerinde A1 ve A2 kavşak inşaatları tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

- Atatürk Bulvarı üzerinde Tümsan San. Sit. ile Başakşehir arasındaki A3 kavşak inşaatına Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştır.

- Bölgemizin doğusundan dere boyunca TEM otoyolunu Başakşehire bağlayan yolun Haseyad I.kısımdaki noksan bölümün inşaatına Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştır.

- S.S. Metal-İş T.İ.Y. Kooperatifi ile S.S. Esot K.S.S.Y. Kooperatifi arasındaki 24 no'lu caddedeki hafriyat Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Müdürlüğünce kaldırıldıktan sonra alt temel malzemesi çekilmiştir. Bordür + tretuvar ve yağmur suyuna rabıt bağlantıları tamamlanan yol asfaltlanarak hizmete sunulmuştur.

- Yenikapı, Bağcılar, İkitelli Olimpiyat Köyü Metro Hattının İ.E.T.T. tarafından başlanılan inşaatı devam etmektedir.

- Bölgemizin Batısında Ayamama Deresinin kolu olan Kaynarca Deresi'nin Aymakoop - Masko Kooperatifleri arasında Umum Hırdavatçılar Kooperatifi içerisinden geçen kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanmış olan inşaatı tamamlanmıştır.

- Aykosan - İpkas Sanayi sitesi arasında yer alan yol tesviyesi ve yağmur suyu rabıt bağlantıları tamamlanmış olup en kısa zamanda asfaltlanması beklenmektedir.

PROJE ADI VE DURUMU:

- K.çekmece Atatürk Cad.Bedrettin Dalan Cad.(A1 Kav.) Kesişimi Altgeçit Uygulama Projesi İnşaatı Biten Karayolu Sistemi

- K.çekmece Atatürk Cad.(Garanti Bankası Kavşağı) Y-5 Yolu Kesişimi Altgeçit Uygulama Projesi İnşaatı Biten Karayolu Sistemi

- Mahmutbey Batı Kavşağı (A0 Kavşağı) ve Çevresi Yol, Kavşak Uygulama Projesi. İnşaatı Biten Karayolu Sistemi

- Küçükçekmece Tem Güney Yan Yolu İstanbul Cad.Arası Yol, Kavşak Uygulama Projesi. İnşaatı Biten Karayolu Sistemi

Küçükçekmece, Mahmutbey Batı kavşağı - Altınşehir Arası TEM Kuzey - Güney Yan Yollar Tek Yön Uygulama Projesi.

Uygulama Projesi Biten Karayolu Sistemi

- Başakşehir 4.Etap - Eski Edirne Asfaltı Arası Bağlantısı Yol, Kavşak Uygulama Projesi. Uygulama Projesi Biten Karayolu Sistemi

- İsteks - Giykoop. İle Başakşehir 4.Etap Arası Yol Kavşak Uygulama Projesi. Uygulama Projesi Biten Karayolu Sistemi

- Küçükçekmece, İstasyon Caddesi, Kayabaşı arası yol kavşak uygulama projesi. Uygulama Projesi Devam Eden Karayolu Sistemi

- K.Çekmece, Halkalı İkitelli Cad. İstiklal Cad. Başak Bulvarı Kesişimi Kavşak Uygulama Projesi. İnşaatı Devam Eden Karayolu Sistemi

- K.Çekmece, Yeşil Vadi Bulvarı Başak Bulvarı Kesişimi Kavşak Uygulama Projesi İnşaatı Devam Eden Karayolu Sistemi

- K.Çekmece, Halkalı İkitelli Cad. İstiklal Cad. Atatürk Bulvarı Kesişimi Kavşak Uygulama Projesi. İnşaatı Devam Eden Karayolu Sistemi

- Küçükçekmece, 5.Etap Yolları. İnşaatı Biten Karayolu Sistemi

A.1.15-MAHALLİ İDARELERİ DURUMU:

İOSB sınırları 2 ayrı ilçe belediyesinde yerleşik olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI % 95

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI % 5

A.1.16-ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU:

İOSB yolları ana arterler kameralarla gözlemlenmekte olup, Sanayi sitelerinin güvenliği Özel Güvenlik firmaları tarafından fiziki, alarm ve kamera sistemleri ile sağlanmaktadır.

2.a-Genel Durum

2.b-Belli Başlı Sorunlar

2.c-Lojman ve hizmet binaları durumu

A.1.17-İLÇEDE YÜRTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR BÜYÜK YATIRIM PROJELERİ:

Bölgemizde yer alan ortak hizmet alanları içerisinde yapımı planlanan projelerimizden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

İOSB SAĞLIK MERKEZİ

- İhtisas Hastanesi

- Acil Servis

- Eczane

İOSB ACİL MÜDAHALE MERKEZİ

- Yangın

- Deprem

- Sel

- Trafik

- Olağanüstü Haller (Rüzgar, Yağmur, Kar vb.)

İOSB HİZMET ALANLARI

- Bankalar

- Otel

- Alışveriş Merkezleri

- Lokanta, Kafeterya

- Konferans Salonu

- Kapalı Otoparklar

- Spor, Hobi Salonu

- OSB Hizmet Binası

İOSB AKARYAKIT İSTASYONU

ÖLÇÜ AYARLAR MERKEZİ

TSE

İOSB MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM ALANLARI

İOSB GÜVENLİK MERKEZİ

A.1.18-ÖNEMLİ DİĞER SORUNLAR:

- ARSA TEMİNİ:

Yeni bir ihtisas OSB'si kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Yeni bir İhtisas OSB'si kurulması konusunda gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, gerek Büyükşehir belediyesi ve ilgili ilçe belediyeleri yetkilileri ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

A.1.20-ÖNERİLER:

Çevresel altyapı yatırımlarına ayrılan kaynakların yetersiz olması, çevre politikalarının üretimine halk kesimlerinin katılmamasının da önemli bir zaaf olduğu ülkemizde, çevreye duyarlılığımızı ve çevre bilincinin oluşmasının bölgemiz içindeki çalışmalarımız ile kanıtlamaya çalışacağız. Bu konuda bölgemize fayda sağlayacak kurum ve kuruluşların desteğini bekliyoruz.

A.2-İ0SB SOSYAL ALANLARI

A.2.1-İOSB SAĞLIK MERKEZİ

İOSB ortak kullanım alanında, 720 ada 1 nolu parseldeki toplam 2.506 m2 lik bu alanda; İhtisas Hastanesi, Acil Servis, Eczane gibi fonksiyonları içinde barındıran bir Sağlık merkezinin yapılması planlanmaktadır.

İOSB’de faaliyet gösteren ortak ve çalışanlarımızın sağlık sorunun çözümü için kurmuş bulunduğumuz İOSB ORTAK SAĞLIK BİRİMİ (OSB), Tabipler Odasının Mahkemeye müracaat ederek yürütmeyi durdurma kararı ile geçici olarak durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığının ilgili yasa da yapmış bulundukları değişiklik sonucunda Ortak sağlık Birimleri tanımı ve içeriği değiştirilerek ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) olmuştur. Bölgemizin bu hizmeti kesintisiz olarak alması için gerekli çalışmaklar devam etmektedir.

A.2.2-İOSB ACİL MÜDAHALE MERKEZİ

İOSB ortak kullanım alanında, 720 ada 2 nolu parseldeki toplam 1.787 m2 lik bu alanda itfaiye binası yapılmak üzere ihale yapılarak sözleşmesi akdedilmiş ve Acil Müdahale Merkezi kurulmuştur. Bu alanda; Yangın, Deprem, Sel, Trafik, Olağanüstü Haller (Rüzgar, Yağmur, Kar vb.) gibi afet hallerine anında müdahale edebilecek kapasitede bir merkez kurulması donatılması tamamlanmış olup İOSB İTFAİYE merkezi Faaliyete geçmiştir.

A.2.3-İOSB HİZMET ALANLARI

İOSB hizmet alanı olarak planlanan yaklaşık 8.720 m2 lik bir alanda; Bankalar, Otel, Alışveriş Merkezi, Lokanta, Kafeterya, Konferans Salonu, Kapalı Otoparklar, Spor Salonu, Hobi Salonu, Hizmet Binası gibi fonksiyonları içeren tesis kurulması planlanmış hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

A.2.5-İOSB MESLEK VE TEKNİK ÖĞRENİM ALANI

Ayrıca 705 parsel 1 ada da mevcut 10.595 m2 lik arazi de Meslek ve Teknik Okulu yapmak amacıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği talepte bulunmuş olup projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir. İlgili Meslek Teknik Okulunun bölgemize kazandırılması için Almanya’da mevcut sistemin incelenmesi amacıyla yerinde incelemeler yapılmış olup, okulun inşası için çalışmalarımız devam etmektedir. 589 ada 1 parselde bulunan 4.465 m2 lik arazide ise Meslek ve Teknik Öğretim Okulu ve Otopark yapılması düşünülmekte olup çalışmalar devam etmektedir.

A.2.6-İOSB ÖLÇÜ AYARLAR MERKEZİ

İOLSB ortak kullanım alanında bulunan 720 ada, 8 no’lu parselde ki 1.935 m2 lik alan Ölçü Ayarlar Merkezi yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza tahsis edilmiş olup, Ölçü Ayarlar Merkezi olarak inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır. Bölgemize önemli katkı sağlaması beklenen SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜ AYARLAR ve KALİBRASYON MERKEZİ ile TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ (TSE) faaliyete girmiştir.

A.2.7-İOSB AKARYAKIT İSTASYONU

İOSB ortak kullanım alanında bulunan 720 ada 19 parsel üzerindeki 4865,48 m2 olarak Akaryakıt istasyonu yapılmak üzere planlaması yapılmış olup, yap,işlet,devret olarak yapılan ihale sonucunda akaryakıt istasyonu ihalesi yapılmıştır. AKARYAKIT İSTASYONU İlgili firma tarafından inşaat çalışmaları başlamış olup en kısa zamanda hizmete girecektir.

A.3.1-İOSB GENEL BİLGİLER :

Yaklaşık 700 hektarlık alanda 37 sanayi kooperatifi ve Müstakil parsellerde toplam 27.301 işyeri biriminden oluşan Bölge % 95 bitmiş % 80 faaliyettedir. Kooperatifler binalarını ve altyapılarını kendileri yapmışlardır. Bugüne kadar kooperatiflerin öz kaynakları ile yaptıkları yatırımın tutarı yaklaşık 2 Milyar USD dır. Ana Arter Yol ve Altyapı Tesislerinin bir bölümü Devlet katkısı ile tamamlanmış olup tutarı 8 Milyon USD dır. Tamamlandığı zaman 300.000 kişinin çalışacağı bölgede halen 200 bin kişi çalışmaktadır.

A.3.2-İOSB PROFİL BİLGİLERİ:

• Toplam Kooperatif Sayısı: 37

• Faal Kooperatif Toplamı: 35

• Yapılaşması Devam eden Kooperatif: 2

• Toplam İşyeri Sayısı: 27.301

• İnşaatların Tamamlanma Oranı: % 95

• Doluluk Oranı : % 80

• Tam kapasite İstihdamı: 300.000

• Fiili İstihdam: 200.000

• Brüt Arsa Alanı: 7 Milyon m2

• Bölgenin Yüzölçümü: 700 Hektar

• Kooperatiflerin Toplam İnşaat Alanı: 8 Milyon m2

• Kooperatif Toplam Ortak Sayısı: 18.597 Kişi

• Kooperatiflerin Öz Kaynaklarıyla Yaptığı Yatırım: 2 Milyar $

• Yollar ve Altyapı İnş. için Devletin Katkısı: 8 Milyon $

• Üretmesi Beklenen Katma Değer: 6 Milyar $

• İOSB içi günlük Yolcu Hareketi: 227.600 Kişi

• İOSB içi günlük Eşya Hareketi: 50.000 Ton

• Kent Bütünü İle Günlük Yolcu Hareketi: 658.866 Kişi

• Kent Bütünü İle Günlük Eşya Hareketi: 63.121 Ton

• Enerji İhtiyacı : 250 MVA

• Telefon Santralı: 100.000 Abone

• Aydınlatma Şebekesi İhtiyacı: 30 Km

• Konut İhtiyacı: 75.000 Konut

• Günlük İçme ve Kullanım Su İhtiyacı: 27.500 m3/gün

• Ana Arter Yolların Uzunluğu: 25 Km

• Yağmur Suyu Şebekesi: 18 Km

• Atık Su Şebekesi: 12.5 Km

• İçme Suyu Şebekesi: 20.8 Km

• Doğalgaz Şebekesi: 9 Km (Çalışma Devam Ediyor)

A.3.3-İOSB İŞKOLLARI :

Deri ve Mamülleri, Ayakkabı, Saraciye, Makine Yedek Parça, Sarı ve Pik Döküm, Madeni Eşya, Dokuma, Tekstil, Triko, Konfeksiyon, Oto Tamir, Mobilya, Kereste, Demir çelik, Hırdavat, Elektrik, Elektronik, Plastik, Kimyevi Madde, Depo Ardiye, Diğer.

a-İşyerlerinin Sektörlere Göre Dağılımı:

• Deri Mamülleri, Ayakkabı ve Saraciye: % 25

• Madeni Eşya: % 5

• Makine, Yedek Parça: % 8

• Tekstil, Dokuma: % 5

• Çorap, Triko, Konfeksiyon: % 7

• Makine, Yedek Parça: % 6

• Metal Kaplama: % 1

• Mobilya: % 8

• Kereste: % 3

• Plastik: % 3

• Oto Tamir : % 12

• Depo ve Ardiye: % 0,1

• Pik Döküm: % 1

• Demirciler: % 3

• Sarı Döküm: % 1

• Hırdavatçılar: % 1

• Kimyevi Madde: % 1

• Elektrik ve Elektronik : % 0,2

• Diğer: % 9,7

A.3.4-İOSB YÖNETİM ORGANİZASYONU DAĞILIMI:

37 Kooperatif ile Muhtelif Parselleri Temsilen 1 temsilci ve 38 Delegeden oluşan Müteşebbis Heyeti oluşturan üye sayısı 15 asıl ve 15 yedek üyeden müteşekkil olup, bölgemiz İkitelli OSB Başkanlığı Müteşebbis Heyeti tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu, 5 asil 5 yedek üyeden, Denetim Kurulu ise 2 asil 2 yedek üyeden oluşmaktadır.

A.3.5-İOSB SANAYİCİYE SUNDUĞU İMKANLAR:

- Elektrik (ucuz, temiz ve kesintisiz enerji)

- Su

- Telefon

- Doğalgaz

- Metro (İnşaatı devam etmekte)

- Ulaşım için İETT otobüs ve minibüs servisleri

- Arıtma tesisleri

- Yeterli otopark

- Güvenlik

- Çevre ve Temizlik hizmetleri

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatları

- Sorunsuz üretim ve uygun ticaret ortamı

- Sosyal etkinlikler

- Sektörel eğitim

- Sağlık Hizmetleri (OSGB)

- İtfaiye (Acil müdahale merkezi)

- Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

- Ölçü ayarlar ve kalibrasyon merkezi

- TSE

- KOSGEB

- Sosyal alanlar ( Camii, Bankalar ve finans kuruluşları, AVM, Konferans salonları vb.)

A.3.6-İOSB'NE EMEĞİ GEÇENLER

İkitelli OSB Müteşebbis Heyeti ve yönetimi olarak bütün İOSB üyelerinin ortak akıl çerçevesinde bizden önceki dönemde büyük başarı ile taşıdıkları bayrağı daha ileri taşımaya kararlıyız. Bu amaca uygun olarak tespit ettiğimiz eksiklikleri bir an önce tamamlamak için kolları sıvadık. Kurulduğu ilk günden bu güne kadar İkitelli OSB'nin kurulması, gelişmesi ve büyümesine katkı sağlayan gelmiş geçmiş tüm hükümetlere, kamu kurum ve kuruluşları ile yetkililerine. İOSB'nin İstanbul ve ülkemiz için öneminin farkında olan Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına şükran duyuyoruz. Ancak en büyük şükran duygumuzu alın terleri ile kazandıkları birikimlerini bölgemizin oluşumuna katkı sağlamak için harcayan müteşebbislerimize, bu müteşebbisleri bir araya getirerek kooperatifleştiren yöneticilere ve bu güne kadar ailesine, işine ayıracağı zamanlardan çalarak enerjisini İkitelli OSB için harcayan tüm kooperatif, müteşebbis heyet ve yöneticilerine şükranlarımızı sunar, aramızdan ayrılan müteşebbis ve yöneticilerimiz ile bölgemize hizmet verenlere Allahtan Rahmet diliyoruz.

A.5.1-İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOOPERATİF FALİYET KONULARI:

-AYKOSAN

Ayakkabı, yan sanayi, matbaa, ambalaj

-AYMAKOOP

Ayakkabı imalatı ve ayakkabı yan sanayi

-BAĞCILAR GÜNGÖREN

Makine imali, Oto tamircileri

-ÇEVRE

Otomotiv, Mobilya, Plastik, Kauçuk

-ÇORAPÇILAR

Çorap, Triko

-DEMİRCİLER

Demir doğrama, Çelik kapı, PVC, Makine İmalatı

-DERSANKOOP

Deri eşya imalatı, Etiket, Matbaa, Nakliyat

-DEPARKO

Ardiye, Kimyevi maddeler, Tekstil, Amblaj, Otomotiv

-DOLAPDERE

Oto tamiri, Yedek Parça

-ESKOOP

Makine kalıp, Metal, Elektrik Elektronik, Matbaa, Otomotiv

-ESENLER

Otomotiv, Mobilya, Plastik kalıp, Tekstil, Metal

-ESOT

Soba, Teneke kutu imalatı, Plastik enjeksiyon, Makine kalıp

-GALVANO TEKNİK

Metal Kaplama, Galvano Cihazları, Kimya

-GİYİM SANATKARLARI

Tekstil, Örme, Nakış

-HASEYAD

Tekstil, İş Makinesi parçaları, Banka

-İSTEKS

Dokuma, Tabldot gıda, Matbaa

-İPKAS

Plastik, Makine imalatı, kalıp imalatı, Elektrik malzeme imal.

-İMSAN

Ayakkabı yan sanayi, Tekstil, Kırtasiye

BİKSAN

Makine, Plastik, Tekstil, Metal işleri

-İSDÖK

Alüminyum, Çinko, Zamak, Su armatürleri döküm işleri

KERESTECİLER

Orman ürünleri

KAĞITHANE SÜNNET

Plastik, Gıda, Ambalaj, Demir döküm

MASKO

Mobilya

MARMARA

Mobilya, Tekstil, Gıda, Kimya, Demir

METAL - İŞ

Otomotiv yan sanayi, Demir, Plastik

ATATÜRK OTO

Oto tamiri, Yedek Parça, Kimyevi madde

PİK DÖKÜMCÜLER

Pik döküm, Plastik, Torna, Makine İmalat

SEFAKÖY

Matbaa, Hırdavat, Demir doğrama, Oto bakım aksesuar

TRİKO CENTER

Triko, Tekstil Makineleri

TORMAK

Torna, Makine imalatı, Matbaa, Plastik

TÜMSAN

Oto tamir, dersane, muhtelif satış

UMUM SARAÇLAR

Çanta, bavul, suni deri

HESKOOP

Hırdavat, Motosiklet, Kargo, Kumaş, Matbaa

BİL. MUTFAK EŞYA.

Mutfak eşyaları (İnşaatı tamamlanmak üzere)

CİLA NİK. MDN.EŞYA

Cila nikelaj- madeni eşya (İnşaatı tamamlanmak üzere)

BAŞAKŞEHİR

Mobilya-marangoz (İnşaatı yeni tamamlandı)

ENKOOP

Muhtelif sanayi, fabrika (İnşaat devam ediyor)

A.5.2-İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOOPERATİF İŞYERİ SAYISI:

AYKOSAN……………………………………………………………………….: 2.400

AYMAKOOP…………………………………………………………………......:4.202

BAGCILAR-G.GOREN………………………………………………………….:1.613

CEVRE………………………………………………..……………….……..….: 530

ÇORAPCILAR…………………………………………..….…………………..: 156

DEMİRCİLER………………………………………………...…………………: 501

DERSANKOOP…………………………………………………...…………....: 1.250

DEPARKO……………………………………………………………………… :30

DOLAPDERE ……………………………………………………………….…..:1.094

ESKOOP…………………………………………………………………..:……. 934

ESENLER ……………………………………………………………………….:436

ESOT ……………………………………………………………………………..:204

GALVANOTEKNİK …………………………………………………………….:190

GIYIM SANATKARLARI…………………………………………….………… 1.050

HASEYAD…………………………………………………………….…………. 140

HESKOP……………………………………………………………..…….…… 340

ISTEKS…………………………………………………………………………. 388

IPKAS………………………………………………………………………….… 716

IMSAN……………………………………………………………….…………... 75

BIKSAN…………………………………………………………………….……. 408

ISDOK…………………………………………………………………………… 218

KERESTECILERI……………………………………………………….……… 930

KAGITHANE SUNNET …………………………………………………………25

MASKO …………………………………………………………………………..778

MARMARA………………………………………………………………………. 494

METAL – IS……………………………………………………………………… 350

ATATÜRK OTO………………………………………………………………….. 790

PIK DOKUMCULER…………………………………………………………….. 320

SEFAKOY………………………………………………………………………... 418

TRIKO CENTER…………………………………………………………………. 364

TORMAK ………………………………………………………………………….280

TUMSAN 1………………………………………….……………………………: 168

TUMSAN 2……………………………………………………………………….: 139

UMUM SARACLAR:…………………………..………………………………… 2.500

BIL. MUTFAK ESYA…………………………………………………………… 650

CILA NIKELAJCILAR…………………………………………………………… 100

BAŞAKŞEHİR………………………………….………………………………. 650

ENKOOP………………………………………….…………………………….. 13

MUSTAKİL …………………………….…………….…………………………..15

TOPLAM İŞYERİ………………………………………………………..……….: 27.301
.

A.4.1-İKİTELLİ OSB 2011 GELİŞİM HEDEFLERİ

YAPISAL DÖNEMDEN YAŞAMSAL DÖNEME GEÇEN İKİTELLİ OSB, OLAĞAN GENEL KURUL

SONRASI OLUŞAN YENİ YÖNETİMİYLE, İOSB İŞ YAŞAMININ GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ

HEDEFLER BELİRLEMİŞTİR.

BU HEDEFLER:

1- İOSB SOSYAL HEDEFLER

İOSB’ NİN YIL İÇİNE YAYILAN ÜRETİM VE SANAYİ FESTİVALİ KAPSAMINDA GELENEKSEL KUTLAMALARI

- 19 MAYIS

- 29 EKİM KUTLAMALARI

- İFTAR YEMEKLERİ

- ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONSERVATUAR KONSERLERİ

- RESMİ VE DİNİ BAYRAM KUTLAMALARI

- SERGİ VE GÖSTERİLER

- İOSB 19 MAYIS MARATONU

- İOSB FUTBOL TURNUVASI

- İOSB’NE ZİYARET ETKİNLİKLERİ

- İOSB BİRLİK VE DAYANIŞMA ETKİNLİKLERİ

2- İOSB YÖNETSEL HEDEFLER

- İOSB SEKTÖREL İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULMASI

- İOSB SORUNLARI ÇÖZÜM İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULMASI

- İSO KALİTE YÖNETİMİNİN İOSB BAŞKANLIĞI SANAYİ SİTELERİ VE KOBİLERE KAZANDIRILMASI

- İSTANBUL OSB’LERİ ORTAK SORUNLLAR ORTAK ÇÖZÜMLER DİYALOG GURUBU GİRİŞİMLERİ

- ELEKTİRİK ENERJİSİ İHTİYACININ ÜRETİMİ

- DOĞALGAZSIZ SANAYİ SİTESİNİN KALMAMASI

- OSB KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINA KATKI

- TOKİ SORUNU ÇÖZÜMÜ ÇALIŞMALARI

3- İOSB YAPISAL HEDEFLERİ

- YENİ OSB ALANI OLUŞTURULMASI

- İOSB KONUT İNŞAASI

- İOSB ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM ÜSSÜ

- İOSB ÇIRAKLIK VE MESLEK OKULLARI İNŞAASI

- İOSB SAĞLIK MERKEZİ İNŞAASI

- İOSB İDARİ VE SOSYAL DONATILARININ İNŞAASI

4- İOSB TANITIM VE YAYINLARI HEDEFİ

- İOSB DERGİ-GAZETE-BÜLTEN-BROŞÜR YAYINLARININ DEVAMI

- İOSB KURUMSALININ YAYINI

- İOSB TANITIM CD VE KİTABININ İNGİLİZCE TÜRKÇEOLARAK YENİLENMESİ

- İOSB TV NİN YAYIN HAYATINA GEÇİRİLMESİ

- İOSB İNTERAKTİF GAZETESİNİN YAYIN HAYATINA GEÇİRİLMESİ

- İOSB BASIN TOPLANTILARI

- İOSB 2011 ÖDÜLLERİ

- İOSB SANAYİ SİTELERİ ARASINDA OTOMASYON BAĞLANTISI

5- İOSB KOBİ HEDEFLERİ

- İOSB KOBİLERİ TEŞVİK VE KREDİLENDİRİLMESİ

- İOSB İNDİRİM VE KREDİ KARTI

- İOSB VE GLOBAL DÜNYA TİCARETİNE UYUM TOPLANTI VE PANELLERİ

- İOSB KOBİLERİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

- İOSB KOBİ ÜRETİM VE VE VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLERİ

- İOSB VE ODA, BİRLİK VE KAMU KURUMLARI BULUŞMALARI

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>