İOSB ELEKTRİK DUYURULAR

SAYIN ABONEMİZ

1. EPDK Mevzuatı gereği sayaç mahallinizde yapılan bildirim, şahsınıza yapılmış sayılır.

2. Başkanlığımızdan geldiğini söyleyen kişilerden mutlaka kimlik talep ediniz.

3. Başkanlığımızla alakası olmayan kişilerin elektrik sayaçlarınız ve sayaç mühürlerine müdahale etmesine izin vermeyiniz.Sayacınızın ve üzerindeki mühürlerin muhafazası tarafınıza aittir.

4. Sayaç üzerindeki plastik mühürün bozulması durumunda; kişiler hakkında kaçak işlemi yapılmakta ve ilgili kişiler hakkında mühür bozma, nitelikli hırsızlık suçlarından, ilgili mahkemeye suç duyurusunda bulunulmaktadır.

5. Başkanlığımız elemanı olmayan ve ellerinde sahte evrakla dolaşan, para talep eden kişileri Cumhuriyet Savcılıklarına ve Başkanlığımıza bildiriniz.

6. Başkanlığımızca mahallinde elden tahsilât yapılmamaktadır. Elden kimseye para vermeyiniz.

7. Elektrik sayacınızın mühürleri kopuk, bozuk veya çalışmıyor olduğunu Başkanlığımıza dilekçe ile bildirerek mühürlerinin yenilenmesini ve sayacınızın değişmesini sağlayınız.

8. Kaçak elektrik kullanımı nitelikli HIRSIZLIK suçudur. Kaçak elektrik kullananlara mahkemelerce 5 yıla kadar HAPİS cezası verilmekte, ayrıca elektrik tüketim bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) mevzuatı uyarınca zamlı tarifeye göre belirlenmektedir.

9. Kullandığınız tesisatın aboneliğini, sözleşme yaparak üzerinize almanız ve tesisatı kullandığınız mahalli terk ederken de sözleşmenizi iptal ettirmeniz kanuni bir zorunluluktur.

10. Faturaya yapılacak itiraz ödemeyi durdurmaz. Fatura itirazında haklı görülürseniz mağduriyetiniz giderilecektir.

11. Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonelerin elektriği, EPDK Müşteri Hizmetleri Yönetmeleri hükümlerince kesilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemelerde gecikme zammı hükümleri uygulanır.

12. Borç veya diğer sebeplerden enerjiniz kesilip, elektriğinizin kesilme gerekçesi ortadan kalktığında mutlaka abonman servisimize müracaat ederek açma işlemini yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde verilen süre sonunda aboneliğinizin feshi ve sayacınızın kaldırılması sonucu yeniden sözleşme yapmanız gerekir.

13. Yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisans sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini açarak veya açtırarak kullanan abonelere kaçak elektrik kullanım hükümleri uygulanmaktadır.

14. Hesap ve tüketim denetimi için faturaların on yıl süre ile saklanması gerekmekte olup, faturalarınızı yıpranmaya karşı ısı ve ışık ortamından koruyunuz.

15. 8.000 YTL ve üzeri faturalar 332 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğince banka kanalı ile ödemek zorundadır. Yapacağınız havale, EFT işlemlerinizde tesisat numaranızı, fatura numarası ve tutarını mutlaka belirtiniz.

16. Faturalarınız elinize geçmediyse web sitemizin www.iosb.org.tr adresindeki borç sorgulama menüsünden tesisat numaranızı girerek yada 0212 444 3 672 / 154 nolu telefondan tesisat bilgilerinizi bildirerek öğrenebilirsiniz.

17. Sayacınız kapalı mahalde ise memurumuzun okuyabileceği bir alana almanız gerekmektedir. Aksi halde sayacınız düzenli bir şekilde okunamaz.

18. Sayacınızın okunamadığı zamanlarda tahakkuk şefliğimize müracaat ederek sayaç işaretlerinizi bildiriniz ve fatura çıkartınız.

19. Mülk sahibi iseniz ve mülkünüzü kiraya veriyorsanız elektrik sözleşmenizi kiracınızın üzerine yapılmasını sağlayınız. Aksi takdirde doğacak borçlarda sorumlu siz tutulacaksınız.

_________________________________________________________________________________________________________________

DİKKAT    DUYURUDUR

EPDK Başkanlığınca her sene yapılmakta olan 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak kaydı ve şartı ile  gerek Güvence bedelleri ve gerekse Kesme-Bağlama bedelline zam yapılmış olup tüm katılımcılarımıza Duyurulur.

13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No      :  5335-1                                                                 Karar Tarihi : 04/12/2014

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli toplantısında; 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uygulanmasına, 

 

Abone Grupları

 

Güvence birim bedeli TL/kW

 

Sanayi ve Ticarethane

 

52,0

 

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

 

18,3

 

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

 

24,6

 

 

karar verilmiştir.

13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No      :  5335-3                                                                    Karar Tarihi : 04/12/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli toplantısında; 1/1/2015 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme-bağlama bedellerinin uygulanmasına, 

 

 

Kesme-bağlama

 

(TL)

 

AG

 

20,7

 

OG

 

105,3karar verilmiştir.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DUYURU

İkitelli organize sanayi bölge başkanlığı olarak “tasarruf cihazı” adıyla elektrik tasarrufu için abonelerimize bir takım firmalarca cihaz satıldığı tespit edilmiştir. Başkanlığımız ve dağıtım şirketinin bu konuda herhangi bir tavsiye, önerisi bulunmamaktadır. Projesiz yapılan bu tip uygulamalar siz abonelerimizin tasarruf yerine maddi kaybına sebep olacağından bu tip uygulamalarda yetkili fen adamları veya elektrik mühendislerine danışmanız tavsiye olunur.

Sayın abonelerimize duyurulur.

TASARRUF CİHAZININ FOTOĞRAFI 1
TASARRUF CİHAZININ FOTOĞRAFI 2

___________________________________________________________________________________________________________

 

ÖNEMLİ DUYURU !

İOSB Başkanlığı Elektrik Abonelerimizin Dikkatine

01.09.2009 Tarihinden itibaren Elektrik Dağıtım, İşletme ve Bakım İşleri ile Elektrik abonelikleriyle ilgili tüm işlemler İkitelli OSB Başkanlığımız uhdesinde kurulmuş bulunan Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'müzce yürütülmektedir.

10.12.2009 tarih ve 27428 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığının 03.12.2009 tarih ve 2329 sayılı kararlarına göre Başkanlığımız ile Elektrik Sözleşmelerini yapmayan katılımcılarımızın  sözleşme yapmaları gerekmektedir.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>