HAVACILIK-UZAY FARKINDALIK VE BİLGİ MERKEZİ (HUFBM) PROJESİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi (HUFBM) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2015 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Hava Harp Okulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortağı olduğu HUFBM projesi Eylül 2015’te yürütülmeye başlanmıştır.

HUFBM Projesi, gerek işletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması gerekse bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ile arayüz yapılarının oluşturulması gibi amaçlarla hazırlanmıştır.

Bu amaçlar ile ülkemizin büyük Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer alan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki işletmelerimizin ve KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler üretebilir hale gelmesi ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi sağlanacaktır.

Proje Faaliyetleri;

-       IOSB bünyesinde Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi kurulması yoluyla IOSB' nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek,

-       IOSB' deki firmalar arasından seçilecek olan 2000 üreticinin havacılık ve uzay kapasitelerinin analizi yapılarak en az 50 şirketin havacılık ve uzay sektörü ile ilgili çalışmaları, firmanın kurumsal yapısı Ar-Ge yeniliği bir kurum kültürü olarak benimsemeleri, ulusal ve uluslar arası desteklerden daha fazla yararlanmaları, alternatif finansman kaynaklarına erişmelerinin sağlanması, Ar-Ge ve yenilik projeleri üretmeleri, fikri ve sinai mülkiyet haklarını koruyup yönetebilmeleri ve ticari kazanca çevirebilmeleri için firmalara özel analiz raporu çıkarılarak kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak,

-       İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 37 Kooperatifte faaliyet gösteren firmalara, Havacılık ve Uzay Sektörü hakkında bilinmesi gerekenlerin tüm yönleriyle anlatılacağı eğitimlere minimum 600 kişi, verilecek olan seminerlere minimum 350 kişinin katılımıyla tüm katılımcıların Havacılık ve Uzay Sektörü hakkındaki farkındalığını arttırmak,

-       İkitelli Organize Sanayi Bölgesi' nde yer alan 37 Kooperatifte faaliyet gösteren KOBI' lerimizden minimum 380 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan B2B türü sanayi günleri etkinlikleri, gerek yerli, gerekse yabancı ana yüklenici firmaların bir araya getirilmesini, KOBI yetkililerinin doğrudan firmalarını tanıtma fırsatını elde edebilmesini ve ana üreticilerden birebir bilgi almasını sağlamak,

-       Hava Harp Okulu bünyesinde bulunan Havacılık Müzesi' ne minimum 200 kişilik gezi düzenleyerek katılımcıların geçmişten günümüze Türkiye' de ve Dünya' da havacılıkla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

-       Havacılık ve Uzay sektöründe müşteri konumundaki askeri/sivil kurum ve firmalar ile bu sektördeki başarılı üreticilere (Ankara) yapılacak teknik inceleme gezilerine 20 kişinin katılımı sağlanarak İkitelli Organize Sanayi üyelerinin Havacılık ve Uzay sektöründeki üreticileri ve müşterileri yerinde görme ve inceleme fırsatını yakalamasını sağlamak.

Projemiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin;

www.hufbm.com

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>