İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ (SAN-VER) PROJESİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın Sanayide Enerji Verimliliği (SAN-VER) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2014 Verimli Ve Temiz Enerji Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayide Enerji Verimliliği (SAN-VER) projesinin genel hedefi; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun, sera gazı salınımının azaltılması ve İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesidir.

Proje Faaliyetleri;

-       İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanmış işyerlerinin enerji tüketimi, enerji verimliliği konularında enerji etütlerini çıkaracak mevcut durum analizi yaparak kurumsal kapasite geliştirmek, -       Ön Enerji Etüdü Merkezi kurulması ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık, 2 tane ek hizmet binası ve 5 tane kooperatif binasında ölçümler yaparak enerji verimsizliğine yönelik uygulamaları tespit etmek, -       Enerji Etüt Yazılımı geliştirerek yazılıma girdi sağlamak üzere ölçülüp etüdü yapılacak binalardaki çalışmalar süresince “Enerji Verimliliği Kanunu” ve atıfta bulunduğu yönetmeliklerce tarif edilen “Enerji Etütleri” konusunda İkitelli OSB Başkanlığı’nın Enerji yöneticilerine uygulama deneyimi kazandırmak, -       İkitelli OSB’de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu doğrultusunda işyerlerinden 50 teknik personeline ‘Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları’ eğitimi, 50 mühendise Enerji Yöneticiliği eğitimi verilerek enerji tasarrufu ve uygulamaları konusunda insan kaynağı kapasitesini artırmak ve geliştirmek, -       37 sanayi kooperatifinde toplam 1000 kişiye yönelik ‘Enerji Verimliliği Duyarlılığı’ eğitimi vererek İkitelli OSB’nde insan kaynağı kapasitesini geliştirerek enerji ve enerji verimliliği konularında farkındalığı arttırmak ve sanayide enerji yoğunluğunu azaltmak, -       İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık, 2 tane ek hizmet binası ve 5 tane kooperatif binalarında ‘Sistem Optimizasyonu’ gerçekleştirilerek tespit edilen enerji verimsizliğine sebep olan yakıt, elektrik ve su giderlerini düşürecek uygulamalarla ortadan kaldırılacak çözümler üretmek, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, -       Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan İkitelli OSB’ nde daha önce enerji ve enerji verimliliği üzerine herhangi bir mevcut durum tespiti yapılmadığı için sanayi bölgesinde yer alan işyerlerinde kurumsal kapasiteyi artırmanın yanı sıra farkındalık ve bilinç artırmak amacıyla mevcut durum analizi yapılacaktır. -       Ayrıca İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde şu ana kadar hiç karbon ayak izi hesaplanması yapılmadığından SAN-VER Projesi karbon ayak izini sanayide hesaplayan ilk proje olacaktır.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>