HUFBM

Projenin Adı : Havacılık, Uzay, Farkındalık ve Bilgi Merkezi

Yararlanıcının Adı: İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Proje Ortakları ve İştirakçiler: İstanbul Kalkınma Ajansı, Hava Harp Okulu, Saha İstanbul, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı

Sözleşmenin toplam bütçesi: 465.957,00

Ajans sözleşme destek oranı ve tutarı: %90  /  419.361,30

 

Projenin ortaya çıkış nedeni, amaçları, yapılan faaliyetler, çıktılar ve ulaşılan ve beklenen faydaları açıklayınız. ( azami 600 kelime)

       Havacılık, Uzay ve Farkındalık Projesi kapsamında savunma sanayine tedarikçi olabilecek firmaları bir araya getirmeye ve savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu üretimlerin, yerli ve milli yollardan sağlanabilmesi için firmaların izleyeceği rotayı belirlenmeye çalışılmıştır.

 2015 yılında başlayan HUFBM projesi ile 628 firma ve 37 kooperatif yönetimi ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Toplamda 826 kişinin katıldığı, 18 ayrı başlıkta eğitim ve seminerler ile Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 120 öğrenciye Havacılık Müzesi’nde temel havacılık prensipleri eğitimi verilmiştir.

Yerli ve yabancı üreticilerle, sanayicilerimizi buluşturan THY Teknik A.Ş. ziyaretleri (6 Ayrı Ziyaret), TAI-TUSAŞ Ankara Ziyareti, BOEING-Sanayici, Alp Havacılık, Rolls-Royce, BMC ve WENCOR etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Fuarında yer alınmış ve firmaların yaptığı uçak parçası prototipleri sergilenerek tanıtımlar yapılmıştır.

Ayrıca OSB bünyesinde uçak parça sergisi yapılmış, bölgemizdeki 10 firma uçak parçası prototipi üretmiştir.

HUFBM-2 Ar-Ge ve İhtisasa Dönüşüm projesi ile 70 firmaya ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (Kys) Danışmanlığı, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Kys Eğitimi, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Farkındalık Eğitimi, 120 firma temsilcisine ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi, 70 firma temsilcisine ISO 9001:2015 Revize Eğitimi, 45 firma temsilcisine AS 9100 Revize D Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi, 45 firma temsilcisine AS 9100 Revize D İç Tetkik Denetçi Eğitimi, 50 firma temsilcisine Ar-Ge Farkındalık Eğitiminin verilmesi ve yurt içi ve yurt dışı alım heyetleri ile sanayicilerimizin bir araya getirilmesi sağlanmıştır.

 

Kurumunuzu tanıtınız; faaliyet alanlarınız, deneyimleriniz, sizi öne çıkaran yönler, vb. ( azami 300 kelime): 

Hizmet sunulan kişi kurum ve kuruluşlara kanun, nizam ve teamüller çerçevesinde kaynaklarını etkin ve maksimum verimle kullanarak; yerinde, zamanında, doğru, güvenilir ve güler yüzlü hizmet vermeyi amaçlamış tüm organizasyon işlem süreçlerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik, vatandaş memnuniyetini hedefleyen çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürünü oluşturmak ve kalitenin sürekliliğini sağlamayı hedef edinmiş bir kuruluştur.

İkitelli OSB İstanbul sanayisinin başkenti konumundadır. Sektörel çeşitlilik açısından her sektöre yönelik üretimin yapıldığı devasa bir fabrika görevi üstlenmiştir. Türkiye ihracatının büyük bölümüne yakınını tek başına karşılamaktadır. Alman otomobil devleri Mercedes ve BMW ile ABD’li otomotiv devi Ford gibi firmalar da dâhil olmak üzere dünyanın her yerine ürünler satılmaktadır.

30 bin işyerinde 300 bin çalışanı barındıran İkitelli OSB’de küçük ve orta ölçekli birçok firma bulunuyor. Bu işyerlerinden yüzde 60’ı sanayi kuruluşuyken, yüzde 40’ı da ticarethane niteliğinde faaliyet gösteriyor. Sanayi kuruluşlarının yüzde 50’sinde ise üretim yapılıyor. En fazla üretimin deri, ayakkabı ve saraciye (gerçek ve suni deriden, ayakkabı ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten bir sanayi dalı)  bölümlerinde yapıldığı İkitelli OSB’de, otomotiv endüstrisi de büyük bir paya sahip. İhracat ürün grupları arasında bölge içinde bir sınırlama yapmak çok kolay değil. Ancak tekstil, elektrik-elektronik, plastik, deri, ayakkabı, mobilya üretimi yapan firmaların genelinde İkitelli OSB en çok Orta Doğu ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Avrupa’ya ihracat yapmaktadır.

Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, güvenli yerli üretim yapısının oluşabilmesi için üniversite sanayi işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda KOBİ’leri girişimciliğe, yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına yönlendirerek bölge ve ülke sanayisinin rekabet gücünü arttırması için yeni proje hazırlıkları yürütülmektedir.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>