UYUMSOFT ERP PROJESİ

İstanbul İkitelli OSB ile Uyumsoft arasında,“Uyumsoft ERP projesi” için imzalar atıldı

İkitelli OSB ile Uyumsoft arasında, 2 Mart 2017 tarihinde, “Uyumsoft ERP Projesi” için imzalar atıldı. İmza törenine, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi (Nikelajcılar San. Sit. Başkanı)Sebahaddin Kayas, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi (Demirciler San. Sit. Başkanı) Mustafa Topçuoğlu, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi (Pik Dökümcüler San. Sit. Başkanı) Nedim Çırpıcı, İkitelli OSB Bölge Müdürü Haydar Yıldız, İkitelli OSB İdari İşler Müdürü İbrahim Uğur Işık, İkitelli OSB Güvenlik Koordinatörü Dr. Eray Güçlüer ve Uyumsoft Kıdemli Satış Yöneticisi Mehmet Torun katıldı.

Yıl içerisinde devreye alınacak olan Uyumsoft ERP projesinde, İkitelli OSB’deki farklı birimler tek bir program üzerinden entegre olarak yönetilecek ve aynı zamanda OSB’lere özgü fonksiyonlar da uygulamaya alınacak. Proje ile üyelerin memnuniyetinin arttırılmasına devam edilecek.

 

Projenin Amacı

İstanbul İkitelli OSB’de gerçekleşecek proje kapsamında, muhasebe, satış, envanter yönetimi, satın alma ve bordro gibi standart ERP iş uygulamalarının yanı sıra,Uyumsoft’un OSB’lere özgü (Üye Takip Sistemi, Sayaç Yönetimi, İmar – İskan Yönetimi, Aidat Yönetimi, Çevre ve Güvenlik Yönetim Sistemi, Üye İlişkileri Yönetimi, Küşat Yönetimi, Doküman Yönetimi)fonksiyonları ile e-Devlet uygulamaları yer alacak.  Bu modüller sayesinde, İkitelli OSB’de,alt ve üst yapıya ilişkin tüm süreçler daha hızlı ve geriye dönük olarak raporlanabilir biçimde takip edilebilecek.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>