İkitelli OSB Bürokrasiyi Azaltıyor

 

Kurumların kendi içinde ve kurum dışında hizmet verdiği alanlara ilişkin işlem süresini uzatması, hem kurumları hem de hizmet alan tarafı etkiliyor

Bu nedenle İkitelli OSB önemli bir adım attı ve Uyumsoft Kurumsal Planlama Yazılımı için protokol imzaladı. Bu yazılım programının İOSB’de uygulanmaya başlamasıyla birlikte yani program ve modül yüklemeleri tamamlandıktan sonra bürokratik işlemlerin büyük oranda azalması mümkün olacak ve işlemlerin daha hızlı ve tek terminalden yürütülmesi sağlanabilecektir. Böylece İOSB, bünyesindeki bütün müdürlük ve birimlerin birbirlerini görme, işlemleri takip edebilme ve elektronik ortamdan süreçleri hızlı bir biçimde izleyebilme imkânlarına kavuşacaktır. Özellikle veri güncelleme çalışmalarının sonucunda oluşan veri bankasının bu yazılımla sisteme yüklenmesi suretiyle İOSB’deki firmalara ilişkin bilgilerin güncel olarak tutulabilmesi sağlanacak, mükerrerliklerin önüne geçilebilecektir.


Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik tasarruf cihazı adı altında halkın kandırılmasına karşı ilgili otoriteleri harekete çağırdı. EMO; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Reklam Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu`na gönderdiği yazıda İnternet`ten televizyonlara varıncaya kadar pek çok ortamda satışa sunulan elektrik tasarruf cihazlarının gerçekte bir tasarruf sağlamadığını teknik olarak ortaya koyarak, bu şekilde halkın kandırılmasına engel olunmasını istedi. Konuya ilişkin EMO Basın Bülteni`nin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Devamı...>>>


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>