YATIRIMA ENGEL YOK

Türkiye’nin sanayi profilini yükselten yatırım bölgeleri olan OSB ve sanayi sitelerinin önündeki engeller kaldırılıyor. Yatırımcının önündeki bürokrasi engelini kaldıran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, projelerin bir an önce bitirileceği müjdesi verdi

Türkiye'nin planlı endüstri üsleri OSB’ler, üretim yolunda önlerine çıkan pürüzlerden kurtuluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘2017 Yılı Yatırım Programı’nda Yer Alan OSB ve Sanayi Sitesi (SS) Yönetimlerini Bilgilendirme Eğitimi’ kapsamında bir araya gelen OSB ve Sanayi Siteleri Yöneticileri, Bakanlık yetkililerince yatırımların hızlanacağı haberiyle müjdelendi. Yatırım bölgelerine gelecek pozitif ayrıcalıkla sanayicinin önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını belirten Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSB’lerin ve Sanayi Sitelerinin ekonomi için taşıdığı potansiyelin büyüklüğüne vurgu yaptı ve yatırımların bürokrasi engelinden kurtulmakta olduğunun altını çizdi.

Türkiye ‘teşvik cenneti’

Üyeleri arasında OSB’ler, TGB’ler, SEB’ler, SS’ler gibi alanları barındıran yatırım bölgelerinin ortak gayesinin yurt dışına gönderilen ürünün birim değerini yükseltmek olduğunu dile getiren Müsteşar Ersan Aslan ise; “Çocuk büyüyor, bizim de fazla zamanımız yok. OSB’lerimizin sorunlarının farkındayız. Beraber çalışıyoruz. Yatırım bölgesini hem oluşturuyoruz, hem de içini doldurmaya çabalıyoruz. Bunu yaparken artık sizin bakmanız gereken şey, teknolojik ürünü nasıl üretebileceğinizi düşünmenizdir” şeklinde konuştu.

Yatırımlar hızlanacak

Yatırımcılar için hem müracaat hem de süreç olarak işlem yükünün yarı yarıya azaltıldığını belirten Aslan; “Hizmet standartları süremiz minimuma indi. Yer seçimi için gerekli olan evraklar kişilerden talep edilemeyecek. Bakanlık personelimiz ilgili kurumun web sitesinden yatırımcı adına bilgileri çekecek. Bakanlığımız artık tamamen internet tabanlı işlem yapacak. Bizlere sadece beyan yetecek” dedi.

Projeler hız kazanıyor

Çok sayıda bürokrat ve sanayicinin katıldığı toplantıda konuşan Yaşar Öztürk, 2017 yılı yatırım programında yer alan OSB ve SS’ler ile birlikteliklerini ileri taşımak istediklerini belirterek, OSB ve SS’lere verdikleri önemin son yıllarda dikkat çekici düzeyde arttığını ifade etti. Yatırım bölgelerine aktif destek verdiklerini söyleyen Öztürk; “Yatırım bölgelerine verilen kredi desteğin atıl kalmaması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve rasyonel kullanılması için hazırlanan mevzuat çerçevesinde kredi desteği verilecek projeler titizlikle seçilmektedir” dedi. Program dâhilindeki projelerin tamamlanıp en kısa sürede sanayicinin hizmetine sunulacağını ifade eden Öztürk; “2016 sonu itibariyle 173 OSB ve 470 SS projesi bakanlığımızca krediyle desteklenerek sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. 2017’de 19 bin kişiye daha istihdam imkânı sunacak olan 7 OSB ve 2 SS’nin projesini tamamlamak istiyoruz. Üretime geçen sanayi bölgelerinde yer alan 50 bin sanayi parselinde yaklaşık 1 milyon 700 kişiye çalışma imkânı sağlanmıştır. SS’lerimizde ise 473 bin kişiye sağlıklı şartlarda çalışma imkânı sağlanmıştır” diye konuştu. Belirli bir olgunluğa ulaşmış OSB’lerde teknolojinin etkin kullanımını teşvik edecek, sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme vizyonu olan girişimcilik ve yenilikçilik alanında OSB’lerin teknoloji geliştirme ekosistemine katkı sağlayacaklarını dile getiren Öztürk; “OSB’lerde teknoloji katılımının iyileştirilmesi yönünde model proje geliştirme işlemine başladık. Ayrıca, MEB ile yaptığımız işbirliği sonucunda OSB’lerde kurulan 58 meslek lisesiyle işletmelerin nitelikli eleman temin etmelerine aracı olduk. Bu alanda da çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu. Öztürk son olarak, kent estetiğine uymayan yapıların revizyon göreceğini belirterek; “Kent estetiğini bozan sanayi sitemiz mevcutsa uygun alana taşınması gerekecek. Bu yapılarımız aynı zamanda yeşil ve yerli üretimin destekçisi olmayı sürdürecek” ifadeleriyle bilgilendirdi.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>