PLANLI SANAYİYE HIZ VERİLECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerini ve sanayi işletmelerini yerleşim alanları dışına taşıyarak, planlı sanayi alanları oluşturacak
 

TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen “Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Bakanlık, sanayi için yatırım alanları belirleyecek. Bakanlık, OSB ve endüstri bölgelerine yönelik görevlerine ek olarak, sanayi siteleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanmasına yönelik politikalar oluşturacak.

Mutabakata varılacak

Kanun tasarısının yasalaşmasının ardından, yerleşim alanı içinde olup şehir dışına çıkarılması gereken sanayi sitelerinin taşınması projesine hız verilecek. Bazı OSB’lerde parsel fiyatlarının astronomik olması nedeniyle Bakanlık, sanayiciler için yeni sanayi alanları oluşturacak. Dönüşüm, sanayi sitelerindeki iş yerleri ile başlayacak. Buralarda üretim yapan işletmelerle mutabakata varılarak, iş yerlerinin şehir dışına taşınması sağlanacak. Küçük yapılarda üretim yapmak zorunda kalan işletmeler, modern sanayi alanlarında 500-1000 metrekare dükkânlara sahip olacak. Şehir içinde kalan iş yerlerinin arsa değeri 17 milyar TL olarak belirlenirken, bu meblağın dönüşümü finanse edeceği bildirildi.

Taşınan firmaya destek

 

Yapı ve trafik sorunun çözmek için, şehir içinde kalan sanayi alanlarının şehir dışına taşınması amacıyla, Üretim Reform Paketi ile gündeme gelen ve “Sanayinin TOKİ’si” olarak nitelenen Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ) projede kilit rol oynayacak. Sanayinin kalbinin attığı Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki KOBİ’ler, Endüstri 4.0’a uyumlu olarak kurulacak OSB’ler de üretim yapma fırsatı elde edecek. Fabrikasını bu OSB’lere taşıyacak firmalara 200 bin liraya kadar, Doğu Anadolu’ya gidecek firmalara ise 1 milyon liraya kadar destek ödemeleri yapılacak. Yeni yatırım yapmak isteyen fakat fiziki imkansızlıklar yüzünden sıkıntıya düşen İstanbullu sanayiciler de şehir dışına taşınmaya olumlu yaklaşıyor.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>