Sanayi 4.0 İçin İş Birliği Çağrısı

İSO Meclisi’nde teknolojik gelişmelerin sanayi için önemi konuşuldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal BAHÇIVAN, 4. Sanayi Devrimi ile yaygınlaşan akıllı fabrikalarda çok işlevli robotların yükleme ve boşaltma dahil pek çok alanda kullanıldığına dikkat çekerek “Türkiye’nin bu yarıştan geri kalmaması bir zorunluluk” dedi.

Akıllı fabrikalar devri

4. Sanayi Devrimi ile üretim süreçlerinin ve ürünlerin daha “akıllı” hale geldiğini vurgulayan Bahçıvan, “Bu değişimin odağında yer alan fabrikalar, tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi giderek akıllanıyor. Akıllı fabrika; öncelikle talep üzerine, isteğe bağlı, yüksek kaliteli, özelleştirilmiş ürün ve hizmetler üretmeyi hedefliyor. Bunu yaparken de verimlilik, hız ve esneklik öncelik konu başlığı olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı rolü üretim bandı üzerindeki işlevleriyle sınırlı olan robotların yerini, yükleme ve boşaltma dahil pek çok başka alanda da çalışabilen çok işlevli robotlar alıyor. Dünya ekonomilerine ciddi yansımaları olacak bu büyük teknolojik dönüşümü tüm Türkiye ve biz sanayiciler daha yakından takip etmek zorundayız” dedi.

Nitelikli işgücü ihtiyacı

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 4’üncü Sanayi Devrimi ile yaygınlaşan akıllı fabrikalarda çok işlevli robotların yükleme ve boşaltma dahil pek çok alanda kullanıldığına dikkat çekerek; “Türkiye’nin bu yarıştan geri kalmaması bir zorunluluk. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile sanayimizin teknolojik gelişimi adına pek çok projede işbirliği yapmak arzusundayız. Özellikle nitelikli işgücü tanımının güncel gelişmeler eşliğinde değiştiğini belirten Bahçıvan “Ülkemizde eğitim süresi ortalama 6,5 yıl olarak hesaplanıyor. Bu tablo karşısında, 4. Sanayi Devriminin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünü oluşturmak maalesef mümkün görünmüyor. Şu çok açık ve net: Sanayi 4.0’ın gerektirdiği teknolojiyi kullanacak nitelikli işgücünü yetiştiremezsek; üretkenlik ve yenilik konusunda gelişme sağlayamayız” dedi.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>