İSO, Savunmada Millileşme İçin Kamu ile Sanayicileri Buluşturdu

   İstanbul Sanayi Odası (İSO), giderek artan millileştirme çalışmaları ekseninde Türkiye’nin küresel arenadaki gücünü belirleyen kritik sektörlerden olan savunma sanayini, düzenlediği zirvede ele aldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde bürokrasi, sanayi ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi, sektörün önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşları ile sanayicileri iş birliği olanakları için bir araya getirdi.

   Zirvede Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAI - TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEI/TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü, SSM Alt Sistemler Dairesi, SSM Ar-Ge Dairesi ve SSM Sanayileşme Dairesi sanayicilerle iş birliği fırsatları için ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Paneller ve konferanslarda yerli ve yabancı sektörün lider isimlerinin görüşlerini paylaştığı zirvede, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın uygulamaları hakkında bilgiler de verildi.

   Savunma Sanayi Zirvesi’nin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,  istikrarsızlıkların süreklilik kazandığı, adeta ateş çemberini andıran içinde bulundukları coğrafyanın özel şartları göz önüne alındığında; etkin ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin Türkiye için elzem olduğunu söyledi. Türkiye'de modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu için çıkılan yolda özellikle son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini belirten Bahçıvan, Türkiye için en önemli hususun savunma sanayinde yerli ve milli üretim hedefi olduğunu dile getirdi. Bahçıvan, özellikle son yıllarda gerçekleştirilen atılımlar ile birlikte Türkiye’ye teknolojik üstünlük kazandıracak projelerin birer birer hayata geçmiş olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

   Bahçıvan, bundan 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektörünün, bugün KOBİ’lerin, araştırma kuruluşlarının, üniversitelerin ortak akıl ve vizyonu ile adeta bir “Ortak üretim seferberliği” hassasiyetiyle çalıştığını belirtti. Savunma sanayi ve havacılık sektörü cirosunun 6 milyar dolara; ihracatın son beş yılda ikiye katlanarak 1.7 milyar dolara; sektördeki Ar-Ge harcamalarının da 900 milyon dolara yükseldiğini aktaran Bahçıvan, bu başarı hikâyesinde en önemli noktanın savunma sanayinde yerlilik oranının son yıllardaki projeler ile yüzde 65’lerin üzerine çıkmış olması olduğunu aktardı. Bahçıvan, ortaya konulan özgün, yerli ve milli projelerin ülke savunmasında da büyük rol üstlendiğini kaydetti. 

   Kendi milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başaran Türkiye'de yakın gelecekte yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi, uçak motoru ve yerli denizaltı üretilmesi için de çalışmalar sürdüğünü belirten Bahçıvan, bu projelerin belki de daha da ötesinde Türkiye'nin 2020'li yıllarda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı jet eğitim uçağı ve muharip uçak tasarım ve üretim projesi haberlerini de gururla takip ettiklerini dile getirdi. Bahçıvan, yerli savunma sanayimizin gelişmesinin önemine dikkat çekerken; savunma sanayine geniş bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini ifade etti. 

   Savunma sanayini yalnızca silah, mühimmat ve askeri araç üretimi olarak düşünmemek gerektiğine dikkat çeken Bahçıvan, bu sektörü, savunma ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için yürütülen ticari faaliyetler; savunma sistemlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri; inşaat faaliyetleri; gıda, giyim, sağlık, lojistik gibi çok daha geniş alanı kapsayan bir ekosistem olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Savunma sanayinin diğer sektörler üzerinde de bir çarpan etkisine sahip olduğunun altını çizen Bahçıvan, bu sektörün hem yarattığı üretim talebi, hem de teknolojik geri beslemeler yoluyla makine, kimya, tekstil, otomotiv, bilişim teknolojileri, inşaat, gemi endüstrisi gibi birçok sanayi alt sektörüne de önemli katkıları olduğunu söyledi.

   Her ülkenin savunma sanayinin, o ülkenin teknolojik kapasitesiyle her zaman yoğun bir ilişkisi olduğunu aktaran Bahçıvan, bilişimden teknik tekstil ürünlerine, otomotivden hazır gıdalara kadar çeşitli sivil alanlarda kullanılan birçok ürünün ilk olarak askeri kullanım için geliştirildiğini hatırlattı. Yeni bir vizyon öncülüğünde “Teknoloji Transferi” anlayışının yerine “Teknolojiyi Ortak Geliştirme” anlayışının ön plana çıktığına değinen Bahçıvan, teknolojiyi ortak geliştirme vizyonu öne çıkarken teknolojiye en az yabancı ortakları kadar hakim olmaları gerektiğini dile getirdi. Bahçıvan bunun da ancak pazarda çok sayıda üretici rekabetinin yaşandığı, KOBİ’lerle ve sivil sanayi kuruluşları ile nitelikli iş birliklerinin geliştirildiği bir ekosistemle mümkün olduğunu ifade etti. 

   Sonrasında kürsüye gelen Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun çok önemli olduğunu ve yok olmamak için daha güçlü olması gerektiğini söyledi. Bir ülkenin kendisini savunamadığı zaman diğer değerlerinin önemini yitirdiğini belirten Tüfekçi, Türkiye’nin etrafındaki 2 milyarlık nüfus ve 25 trilyon dolarlık bir ekonominin bulunduğu coğrafyaya etki ettiğini ifade etti. Türkiye’nin teknolojiyi kullanan ve transfer eden bir ülke konumundan teknolojiyi kendisi üreten bir ülkeye dönüşmesi gerektiğine değinen Tüfekçi, teknoloji envanterinin ve kimde hangi kabiliyetin olduğunun bilinmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

   Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın bir sanayi portalı olduğunu ve sanayi firmalarının buraya kayıtlı olduğunu belirten Tüfekçi, Teknoloji Ar-Ge yol haritasını hazırladıklarını dile getirdi. Sadece tedarik kurumu olarak tanınmak istemediklerini aktaran Tüfekçi, aynı zamanda sanayi üretim seviyesini modernize etmek istediklerini ifade etti. Tüfekçi, savunma sanayisi şirketlerine Ar-Ge geniş alan çağrısı yaptıklarını ve firmalara çok hızlı şekilde Ar-Ge projelerini kurgulamak imkanı sağlamak istediklerini anlattı.

   Türkiye’nin savunma sanayi alanında cirosunu yüzde 20 artırarak oldukça büyük başarı sağladığına değinen Tüfekçi, 1.7 milyar dolar ihracat yaptıkları bilgisini verdi. Bunun yeterli olmadığını, savunma sanayisi ekosistemi için kendi ordumuza ürün üretmenin yeterli olmadığını vurgulayan Tüfekçi, dost ve müttefik ülkelerin ordularının donatılması gerektiğini ve bu anlamda ekosisteme katılmaları için küçük şirketleri desteklediklerini anlattı. Savunma sanayinde faaliyet gösteren büyük firmaları yerli katılıma önem vermeleri yönünde zorladıklarını kaydeden Tüfekçi, firmaların yetersiz olduğu noktalarda onları belirli bir seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

   Kümelenmenin öneminden bahseden Tüfekçi, sekiz ilde kümelenmenin gerçekleştiğini ve kümelenme ile belirli bir alanda teknolojiyi yakalamış firmaların kendisini gösterebilmesinin önünün açıldığını kaydetti. İstanbul sanayisinin Türkiye’nin yükünü çeken ve üretim ile ihracat alanında çok güçlü bir ekosistem olduğunu belirten Tüfekçi, İstanbul sanayisinin savunma sanayi alanına yeterince giremediğini aktardı. Tüfekçi, İstanbul’un çok değerli olduğunu ifade etti ve bunu kullanmak için sanayicilerin devletten adım beklemeden kendilerinin de adım atmasını istedi. Tüfekçi, savunma sanayinde iş yapan firmalara altyapı kredisi verdiklerini anlattı ve ihracat kredi mekanizması üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

   Zirve kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş Müsteşarlığın faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. 90’lı yıllarda hazır alım modeli ile çalışmalara başladıklarını belirten Aktaş, sonrasında sırasıyla ortak üretim, kısmi tasarım, özgün tasarım, temel ve ileri teknolojiler anlayışına evrildiklerini söyledi. 2016 yılında yapılan 1 milyar 254 milyon TL Ar-Ge harcamasının yaklaşık yarısının özel sektör tarafından yapıldığı bilgisini veren Aktaş, 2017-2021 Stratejik Planı çerçevesinde sektörel strateji planı hazırladıklarını anlattı.

 


Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>