KDV Düzenlemesi Meclis'e Gönderildi

Başbakan Binali Yıldırım, şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve üç ayı aşan KDV iadelerinde bekleyen tutarlara faiz verileceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan KDV düzeninde köklü değişiklikler yapılan tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, KDV küçük ve mikro işletmeler için de “tek oranlı” KDV düzenlemesi, devreden KDV’nin iadesi, bekleyen KDV iadelerine faiz uygulanması gibi yapısal değişiklikler yapılıyor. Oluşacak yeni iş yükünü karşılamak amacıyla tasarıyla serbest muhasebeci mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme yetkisi verilecek.

Tasarının TBMM’ye sunulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin yatırım, üretim ve ihracatı destekler niteliğine işaret ederek, işletmeler üzerindeki ilave finansman yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

 

DEVREDEN KDV’NİN İADESİ SİSTEMİ GETİRİLDİ

Tasarıyla, özellikle yatırım aşaması ve stoklara üretimde oluşan ve ödendiği halde indirilemeyen sonraki döneme kalması nedeniyle “devreden KDV” olarak adlandırılan KDV yüklerinin kamu tarafından iadesi getiriliyor. Bunu engelleyen madde yürürlükten kaldırılacak ve devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi yapılacak. Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 3 aya kadar indirmesi yetkisi verildi. 

PİYASALARI RAHATLATACAK KARAR: BİRİKMİŞ DEVREDEN KDV’LER ÖDENECEK

Tasarıyla, şimdiye kadar oluşmuş, kayıtlarda yer alan “devreden KDV”lerin ödenmesi de mümkün hale getirildi. Bakanlık, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV’nin nakit olarak ya da diğer vergilerden indirim yoluyla ödenmesine imkan sağlıyor. Öteme takvimini Maliye Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanlığı bu ödemeleri yapmadan önce geçmiş yıllara yönelik vergi incelemesi yapacak.

ZAMANINDA YAPILMAYAN İADEYE FAİZ İŞLEYECEK

Tasarıyla, kamunun üç ay içinde yapmayı tamamlayamadığı iadelere, beklediği süre içinde faiz ödenecek. Ayrıca, kurumsal kapasitenin artırılması için VDK bünyesinde yeni bir grup başkanlığı kurulacak.

 

İHRACATÇILARA KDV İADESİ HIZLANACAK, MUAFİYET ARTACAK

Yapılacak değişiklikle ihracatçıların KDV iade kapsamı genişleyecek. Halen sadece ihraç edilen malın içine giren her türlü üründeki KDV iade ediliyordu. Değişiklikle yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

Tasarıyla, hayırsever tarafından yaptırılan ve bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kampları inşası için mal ve hizmet alımı KDV’den istisna olacak.

 

25 MADDELİK TASARIDA ÖNGÖRÜLEN BAZI DÜZENLEMELER ŞÖYLE:

-Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna olacak.

-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bölge içinde geliştirdiği oyun yazılımları KDV’den istisna olacak.

-Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna olacak.

-Konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinden KDV alınmayacak.

-Adi ortaklıklar sermaye şirketine dönüşürken KDV alınmayacak.

-Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına verilen mallar KDV ve ÖTV’den muaf olacak.

-Sağlık turizmini desteklemek için, yabancıya Türkiye’de sunulan sağlık hizmeti KDV’den istisna olacak. Sağlık hizmeti dışındaki hizmetlerden KDV alınacak.

-Özel okullar, üniversiteler ve yüksek okulların bedelsiz verdiği eğitimler, öğrenci yurtlarındaki bedelsiz kalışlar KDV’den muaf olacak. Ayrıca, kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal ve hizmetler, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal ve hizmetler, gıda bankalarına verilen malzemeler, kanunla belirlenmiş diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslimlerden KDV iadesi istenebilecek.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>