Sanayiciye İlave Alan Kolaylığı

OSB’lerin yer seçimiyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliğine göre, yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda artık valilikten uygun görüş alınmayacak. İlave alan talebi için de yüzde 90 üretim şartı istenmeyecek.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Buna göre, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, OSB yer seçimi için yatırımcı ön talep formu hazırlanacak. İlave yer seçimi talebinde bulunmak isteyen OSB yönetimlerine, yüzde 90 üretim veya inşaata başlanmış olma şartı getirilmeyecek.

ÖN TALEP FORMU ŞARTI
Yeni düzenlemelere göre, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB Bilgilendirme Raporu'nun hazırlanarak, valilik uygun görüşüyle birlikte yer seçimi talebinin Bakanlığa intikalinin ardından, Bakanlık tarafından ön değerlendirme yapılacak.

VALİLİKTEN GÖRÜŞ ALINMAYACAK
Yer seçimi talebinde öneri alan bulunması durumunda artık valilikten uygun görüş alınmayacak. Yeni düzenlemeye göre, il özel idaresi veya belediyelerin olumlu görüşü alınacak. Ayrıca sayısal koordinatların bilinmesi halinde havadan görüntü de alınacak.

YÜZDE 90 ŞARTI KALKTI
Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, ilave OSB yer seçimi talebinde bulunmak için, artık bu talepte bulunan OSB’nin toplam sanayi parsellerinin yüzde 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olma şartı aranmayacak. Yeni bir OSB ya da ilave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecek. Aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’ler için de bu şartlar aranacak. Yatırımcı ön talep formlarının değerlendirilmesi sonucunda, yatırımcı potansiyeli dikkate alınarak Bakanlıkça uygun görülen OSB’ler ile özel OSB taleplerinde, yüzde 75’lik doluluk oranı aranmayacak.

NİHAİ KARAR BAKANLIKTA
Yeni düzenleme ile yer seçiminde komisyonda oy birliği sağlanamazsa, nihai kararı Bakanlık verecek. Buna göre, oy birliğinin sağlanamaması durumunda, meri mevzuat kapsamında verilmiş olumsuz görüşler hariç olmak üzere, mülkiyet dokusu, plan kararları ve valilikçe ya da OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerce hazırlanmış olan OSB Bilgilendirme Raporunda yer alan gerekçeler de dikkate alınarak yer seçimine ilişkin nihai karar Bakanlıkça verilecek. Komisyon çalışmalarında oy birliği sağlanamayan ve Bakanlıkça da uygun görülmeyen alanlar valiliğe bildirilecek.

KOMİSYONA YENİ ÜYELER
OSB’lerin yer seçim komisyonuna yeni üyeler eklendi. Daha önce 9 kurum tarafından komisyona üye gönderilirken, bu sayı 11’e yükseldi. Yer seçimi komisyonuna üye gönderecek kurumlar listesine, Kalkınma Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da eklendi.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>