TÜBİTAK’tan Yılın İlk Çağrısı

TÜBİTAK’ın yenilikçi iş fikirlerini destekleyen “1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (Bireysel Genç Girişim-BiGG)” için,  2018 yılı birinci çağrısı açıldı. Birinci aşama faaliyetlerini yürütmek üzere BiGG uygulayıcı kuruluşları, kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecek. Uygulayıcı kuruluşlar birinci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka gibi hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve birinci aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler. Birinci aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunulabilecek. İkinci aşama iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından 30 Mart 2018 tarihi itibariyle alınmaya başlanacak.

1601 PROGRAMI DA ÇAĞRIYA ÇIKTI

BiGG Programı’nın birinci aşama faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşları belirlemek üzere, “1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında yeni bir çağrıya çıkıldı. Bu çağrı ile belirlenecek uygulayıcı kuruluşlar, girişimcilerin “akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, ileri imalat ve Sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme” tematik alanlarında iş fikirleri başvurularını toplayıp değerlendirecek. Bu çağrıya; üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri (TTO), kanunla kurulmuş vakıflar ve girişimcilik alanında en az bir iş fikri yarışması düzenleyerek iş fikri değerlendirme süreçlerini başarıyla yürütmüş veya hızlandırıcı, kuluçka gibi alanlarda deneyimi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilecek. Kuruluşlar PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerini yapabilecek, başvurularını 30 Mart 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderebilecekler. Çağrı sonucunda belirlenen uygulayıcı kuruluşlar, en fazla 2 yıl desteklenecek ve kuruluşlara yüzde 90 veya yüzde 100 oranında hibe destek sağlanacak.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>