Büyük Yatırıma Büyük Destek

Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin Teknoloji ve Ar-Ge Kapasitesini Artıracak 12 Farklı Sektörde Yapılacak Yatırımlar İçin, Yatırım Teşvikleri Sunuyor. Bölgesel Olarak Farklılık Gösteren Teşvikler Yatırım, OSB veya Endüstri Bölgesine Yapıldıysa Artış Gösteriyor

Uluslararası Rekabet Gücü

Türkiye’nin uluslararası rekabette üst sıralara taşınması amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki” uygulaması kapsamında firmalara büyük destekler sağlanıyor. Türkiye’nin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artırma ve rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak yatırımlara, yine bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmış miktarlarda destekler sunuluyor. Bölgesel yatırım teşvik uygulamalarından daha avantajlı oranlarda verilen desteklerden yararlanabilmek için, 12 yatırım konusu için belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarlarına sahip olmaları ön koşulu bulunuyor

En Az 50 Milyon Liralık Yatırım

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasından yararlanabilmek için; rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı liman ve liman hizmetleri, havalimanı yatırımları, motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları, motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları, demiryolu ve tramvay lokomotifleri veya vagon imalatı yatırımları, transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri yatırımları, elektronik sanayi yatırımları, tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı yatırımları, ilaç üretimi yatırımları, hava ve uzay taşıtları veya parçaları imalatı yatırımları, makine imalatı yatırımları ve nihai metal üretimine yönelik olarak asgari 50 milyon ile 1 milyar lira arasında yatırım yapmış olmak gerekiyor.

Altı Farklı Bölge

Bölgesel Teşvik Uygulamasında olduğu gibi, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamasında da belirlenen yatırım konularına, yatırım teşvik araçları ile sağlanacak yardım yoğunlukları; bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine ve yatırımın OSB veya endüstri bölgesi içinde olup olmamasına göre farklılık gösteriyor. Belirlenen kriterleri taşıyan yatırımlara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işçi hissesi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği sağlanıyor.

OSB’de Ekstra Avantaj

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri için de bulundukları ildeki bir OSB’de yapılması durumunda, vergi indirimi ve  sigorta primi işveren hissesi desteği bakımından ilave kazançlar sağlanması mümkün oluyor.

Aynı ilde OSB dışında yapılacak büyük ölçekli bir yatırımın, OSB’de yapılması durumunda, diğer teşvik araçları aynı kalmak üzere vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölgede uygulanan oran ve sürelerden faydalanma imkanı bulunuyor.

Yatırıma Başlama Şartı

Yeni Yatırım Teşvik Programı, büyük ölçekli yatırım projelerinde de yatırım kararlarını hızlandırmak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlatılmış olanlar için vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği bakımından daha avantajlı oran ve süreler sağlıyor. Bu kapsamda, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak en az 5 milyon lira harcama yapılması gerekiyor.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>