Yatırımcıyı Kollayacağız

Türkiye’nin dış ticaret açığını artan Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla kapatabileceğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Yatırımlarımızı dünya standartlarına çıkaracağız” dedi.

TÜBİTAK’tan çok şey beklediklerini ifade eden Özlü, yeni sanayi devrimi karşısında, mazeret üretme lüksü bulunmadığını belirtti. Özlü, “Parolamız; 7/24 bilim, 7/24 teknoloji olacak. Daha az bürokrasi, daha çok bilim’ anlayışına, dört elle sarılacağız. Başından beri savunduğumuz bilim, teknoloji ve sanayi politikamızın meyvelerini almaya başladık. Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri için belirlediğimiz hedeflere ulaşmış bulunuyoruz.

Bugün ülkemizde bin 37 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 76 adet teknoloji geliştirme bölgesi vardır. ” şeklinde konuştu.

Ticarileşme Zaruri

2023'e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış toplantısında konuşan Bakan Özlü, “Ülke ve millet olarak TÜBİTAK’tan çok şey bekliyoruz. Elbette sadece TÜBİTAK’tan değil, üniversitelerden, teknoloji geliştirme bölgelerinden ve özel sektörden, büyük beklentilerimiz vardır.

Çünkü bizi geleceğe taşıyacak olan en önemli enstrümanın, bilim ve teknoloji olduğunu biliyoruz. Ülkemize bilim ve teknoloji alanında sıçrama yaptıracak olan bütün kurumlarımızın, uyum içinde hareket etmesini istiyoruz. Bilimden kopuk bir teknoloji, teknolojiden kopuk bir sanayi düşünülemez. Bizim bütün gayretimiz tüm bu kavramların birbirini anlaması, desteklemesi ve aynı hedef etrafında buluşmasını sağlamaktır. Üniversitede üretilen bilginin teknolojiye dönüşmesi, üretilen teknolojinin ticarileşmesi şarttır. Dolayısıyla ürüne dönüşmeyen bilgi, çöpe atılmış demektir” diye konuştu.

Yeniden Yapılanma

Bakan Özlü, TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasını gündeme aldıklarını belirterek, "TÜBİTAK hepimizin üzerine titremesi, el üstünde tutmamız gereken kurumlarımızın başında geliyor.

Güçlü bilim ve teknoloji politikası üretmek, ürettiğimiz politikaları sürdürülebilir kılmak, ortaya çıkardığımız bilimsel bilgiyi ticarileştirmek zorundayız. Türkiye'nin gücüne güç katan kapılarını bilim insanlarına ve araşırmacılara ardına kadar açan, verdiği burslarla ve teşviklerle sayısız gencimize umut olan TÜBİTAK'ı daha da işlevsel bir kuruma dönüştürmek durumundayız." dedi.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>