Yatırımcı İçin Dolar 3,77 TL’ye Sabitlendi

OSB’lerde yatırım yapacak sanayici, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek. Döviz cinsinden arsa fiyatı belirleyen OSB’ler, doları günlük kurdan değil 3,77 Türk Lirasından hesaplayacak.

Kurdan Etkilenmeyecek

Son dönemde ABD ile gerilen ilişkiler döviz kurunu yukarı doğru hareketlendirirken, ekonomi ve yatırım ortamı bundan olumsuz etkilendi. Üretim için gerekli ham maddeleri yurt dışından ithal eden sanayici, artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirirken; yatırımların da askıya alınması gündeme geldi. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öngörülü davranarak, arsa tahsis bedellerinde artan döviz kuruna karşı sanayiciyi mağdur etmeyecek bir önlem aldı. Mayıs ayında OSB Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikle, yatırımcı arsa rantına karşı korundu.

 

Tüm OSB’ler Uyacak

OSB’lerde yatırım yapan firmaların en çok şikâyet ettiği konu olan OSB alanı içerisindeki arsa fiyatlarının astronomik boyutlara ulaşması, Bakanlıkça hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle önlendi. Arsa spekülasyonlarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenleme ile OSB yatırımcısı döviz kurundaki iniş ve çıkışlardan etkilenmeyecek.

OSB yönetimlerinin uymak zorunda olduğu düzenleme kapsamında parsel satışı yapacak OSB’ler, arsa fiyatını döviz cinsinden Türk Lirasına çevirecek. Düzenlemenin can alıcı noktası ise, Türk Lirasına çevirme aşamasında yatıyor. Buna göre OSB’ler “güncel” döviz kurunu baz alamayacak. 1 dolar 3,77 Türk Lirası üzerinden hesaplanacak.

Sınır Yüzde 25

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 104’üncü maddesine göre; döviz cinsinden arsa fiyatı belirleyen kredi kullanan ya da kullanmayan tüm OSB’ler, döviz kuru için, parsel satışının gerçekleştiği yıldaki Merkez Bankasının ilk işlem gününü baz alacak. Buna göre yatırımcı, Merkez Bankasının 1 Ocak 2018 tarihli dolar kuru olan 3,77 Türk Lirası üzerinden daha ucuza arsa alabilecek. Yönetmeliğe göre, döviz cinsinden metrekare birim maliyeti belirlenen OSB’lerde, parsel metrekare birim satış fiyatı; parsel metrekare birim maliyetinin Türk Lirası karşılığı tutarının yüzde 25 fazlasını geçemeyecek.

 

 

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>