Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,         Ocak-Şubat-Mart 2019 aylarını kapsayan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı”nı açıkladı. İlk 100 Günlük İcraat Programı’nda yüzde 97 gibi yüksek bir gerçekleşme performansına ulaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki 100 günlük icraat ile yaklaşık 23 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Genel Ekonomik Adımlar

Yeni ekonomi aynı zamanda ‘Yeni Ekonomi Yönetim Modeli’ni de gerektirdiği için bu yöndeki idari, teknik ve finansal kurumlaşmalar birbirini izleyecektir. Bu bir süreçtir ve ikinci 100 günde aşağıdaki adımların atılması planlara bağlandı:

o  Özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için 'Türkiye Kalkınma Fonu' kuruluyor.

o  Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' kurulacak.

o  Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için kitle fonlaması düzenlemeleri yürürlüğe konulacak. Gecikmelerin önüne geçmek için Ortak e-Tahsilat Platformu tüm unsurlarıyla devreye alınacak.

o  Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanıyor.

o  Nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriliyor.

o Defter beyan sisteminin kapsamı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiliyor.

o  Avrupa Birliği'nin (AB) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki kayıtlı ihracatçı sistemi (REX) ile entegrasyona yönelik mevzuat altyapısının oluşturulması sağlanacak.

o  Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesi yapılıyor.

o  Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulacak.

o  İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımı oluşturuluyor.

o"Türkiye Açık Kaynak Platformu" kurularak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesi sağlanacak.

o  Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılıyor.

o  İkinci 100 günde FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatılacak.

o  ‘İmar Barışı’ kapsamında 8.5 milyon başvuru alındı, kalanları alınmaya devam edilecek.

o 20 bin hak sahibi çiftçi tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanması gerçekleştirilecek.

Yatırım Sektörü

Önümüzdeki 100 Günlük dönemde Bakanlıklar aşağıdaki yatırımların açıklanmış safhalarıyla ilgili görevleri yerine getirecekler:

o  Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlanıyor.

o  TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin Türkiye topraklarındaki bölümünün inşasına başlanıyor; 2019'un sonuna kadar proje bitmiş olacak.

o  İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılarak temeli atılacak.

o  Kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

o  Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

o  Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilecek ve ilk 2 etap onaya hazır hale getirilecek. İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin ihaleleri gerçekleştirilecek ve inşaatlarına başlanılacak.

o  Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.

o  Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması.

o  Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması.

o  20 milyon m2 yüzölçümlü hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesi.

o  40 milyon m2 yüzölçümlü hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesi.

o  Güneş enerjisine dayalı elektrik santral kurulu gücümüzün yüzde 21'ine denk gelen 1.000 mw kurulu gücündeki YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması.

o  Madenlerin ülkemizde işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla alüminyum ve kalker maden sahalarının ihale ilanına çıkılması.

Eğitim Sektörü

Eğitim konusunda yapılacak yatırımlar ve atılacak diğer adımlar aşağıda özetlenmiştir:

o  Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek.

o  Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

o  Ek ders ücreti yüzde 100 artırılacak.

o  Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ile Aselsan TAİ ve Havelsan gibi kurumlarla işbirliği güçlendirilecek.

o  Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerin tamamında ‘Kariyer Merkezleri’ kurulacak.

o  Türkçe’nin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatılacak.

o'Gençlik Radyosu’ kurulacak.

30 yeni gençlik merkezi daha hizmete alınacak.

o  Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek verilecek.

o  81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kurulacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine’nin kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 1’e indirilerek üretimlerin arttırılması  sağlanacak.

o  Okuma kültürünü arttırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphane açılacak.

Savunma Sanayi Sektörü

Yeni ekonomide adeta bir sıçrama yaparak sürükleyici sektörlerden biri durumuna yükselen savunma sanayi sektöründe  İkinci 100 Gün Programı’nın özeti aşağıda gösteriliyor:

o  İkinci 100 günlük devrede, Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulaması TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarının kabul işlemleri tamamlanacak. Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-2 Projesi kapsamında tedarik edilen sistemlerin kalifikasyon ve sertifikasyonu yapılarak işletmeye alınacak.

o  Geliştirilmiş ATAK Projesi ve ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmeleri imzalanacak.

o  Orta menzilli seyir füzesi çalışmaları başlıyor.

o  Ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiliyor.

o  Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz.

Teknoloji  Sektörü

‘Yeni Ekonomi’nin merkezine oturtulan ‘İleri Teknolojiler ile Yüksek Katma Değer Üretilmesi’ hedefi başlı başına bir yoğunlaşmayı gerektirmektedir.

Bu süreçte İkinci 100 Gün Programı’nda şu hedeflere ulaşılacak:

o  Bilişim sektöründe yerli üretimi, kaliteli ve güvenli ürün temini ve teknolojik gelişimi teşvik edecek Kamu Bilişim Firmaları Yetkilendirme Sistemi’nin kurulması ve kamu bilişim alımlarının düzenlenmesi.

o  Yerlileştirme Ürün Programı’nın hayata geçirilmesi, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım teşvik uygulamaları programı çerçevesinde bütüncül şekilde tanımlanması.

o  Ar-Ge Merkezleri sayısının yüzde 10 artırılarak 1.100'e, Tasarım Merkezleri sayısının yüzde 10 artırılarak 300'e ulaştırılması.

o  Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısının açılması, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

o  Yüksek katmadeğer potansiyeli olan öncül araştırma projelerinin desteklenmesine yönelik Öncül Araştırmalar Destek Programı’nın oluşturulması.

o  “Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji-Erken Aşama Yatırım Fonu” kapsamında kurulacak fonlara katılan kuruluşlar ile proje destek sözleşmelerinin imzalanması.

o  İthalat bağımlılığının giderilmesi ve cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek teknolojili ürünlerin yerli olarak geliştirilmesi amacıyla Sanayi Yenilik Ağları Mekanizması (SAYEM) desteği verilmesi.

o  Avrupa Araştırma Alanı Türkiye Ulusal Yol Haritası’nın tamamlanması.

Şehircilik Sektörü

Belediye çalışmalarından bağımsız olarak Kabine politikaları kapsamında İkinci 100 Gün’ün hedefleri şunlar olacak:

o  İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

o  Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması.

o  “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması.

o  Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması.

Destekler

Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bütün alanlar kamu desteği talep etmektedir.

İkinci 100 Gün Programı kapsamında aşağıdaki destekler sağlanacaktır:

o Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri'nin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği verilecek.

o  Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek verilecek.

o  Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

o'5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi' kapsamında 253 köyde ağaçlandırma başlatılacak.

o  2019 yılının "Yaşlı Yılı" ilan edilmesi ve Uluslararası Yaşlılık Şurası’nın düzenlenmesi.

o  Ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarının yaşanmadığı güvenli işyerlerine yüzde 50 prim indirimi yapılması.

o  1.4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne Kadar?" adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesi.

o  “Kadın Kooperatifleri”nin güçlendirilmesi amacıyla kamu, üniversite, STK ve özel sektör işbirliğinde faaliyetlerin başlatılması.

o  İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşın daha, “Aktif İşgücü Piyasası Programı”ndan yararlandırılması.

o  Cezaevlerinde bulunan mahkumlara verilecek eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmesi.

o  Çoğu kadın ve gençlerimizden oluşan 200 bin vatandaşa, özel sektörde istihdamın sağlanması.

o  3 ilde 3 Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmete açılması. 3 İlde 3 Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılması.

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>