Elektrik, Doğalgaza İndirim, İstihdama Destek Sürecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 bütçesinin hizmet odaklı bir bütçe olduğunu söyledi. Gelecek yıl eğitime ayrılan kaynağı, bütçenin yüzde 17'sine denk gelen 161 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, sağlığa 157 milyar lira, altyapı yatırımları için ise 65.1 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Büyümenin lokomotifi olarak gördükleri özel sektörü desteklemek için 32.8 milyar liralık bir kaynağı bütçeye koyduklarını dile getiren Erdoğan, belediyelere ve il özel idarelerine verecekleri hizmetler için 93.6 milyar lira aktaracaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal desteklere 16.1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5.1 milyar lira diğer desteklere 5.3 milyar lira olmak üzere toplam 26.5 milyar liranın, tarım sektörü için kullanılacağını söyledi.

"BES'teki Katılımcı Sayısı 7 Milyonu Buldu"

Tasarrufun, sürdürülebilir bir büyümenin temel şartlarından olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda BES'teki katılımcı sayısının 7 milyonu, birikmiş fon ve devlet katkısı tutarının ise 87 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Sistemi yaygınlaştırmak, çok daha cazip hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, bu amaçla 2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4.1 milyar lira daha ayırdıklarını belirtti. Erdoğan, şunları ifade etti: "Unutmayalım devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu anlayışla uyguladığımız sosyal yardım projeleri için 62.1 milyar lira kaynak tahsis ettik.

Çalışanların ve ücretlilerin geçim seviyesini yükseltmek için her türlü tedbiri aldık. Almaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce gıdadan giyime, ilaçtan eğitime, turizmden zirai araçlara kadar pek çok alanda KDV indirimleri yapmıştık.

Asgari ücretli olup da üç çocuğu bulunanların aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirmiştik. Basit usulle vergilendirilen esnaflarımızın 9 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi dışı bırakmıştık. Genç girişimleri desteklemek için yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirmiştik.

Yatırımcılarımız ve işletmecilerimizin üzerindeki damga vergisi, harç ve benzeri yüklerin maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Geçtiğimiz yılda döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini hafişetmek için akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını sabit tutmak amacıyla vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir.

Enflasyonla mücadele ve ekonomiyi canlandırma kampanyası çerçevesinde de beyaz eşyadan mobilyaya, motorlu taşıtlardan inşaata pek çok sektörde KDV, ÖTV, harç indirimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletin üstleneceğini duyurdu. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18'e çıkardıklarını bildiren Erdoğan, "İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak" dedi.

İstihdama destek devam edecek Erdoğan, iş dünyamızda da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçirdiklerini belirterek, “Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.

2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 5 puan olarak uygulanacağını belirterek, bu teşviklerin de iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

“Turizmde iyi bir yılı geride bırakıyoruz”

 Turizmde çok iyi bir yıl geçirildiğini aktaran Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz. Tabii sadece Göbeklitepe Yılı ilan ederken onunla kalmayacağız ve bu çerçevede Gaziantep de bu işin içinde olacak, Mardin de aynı şekilde bu işin içerisinde olacak, Adıyaman da aynı şekilde bu işin içerisinde olacak, beş ilimizi bu işin içerisine almak suretiyle bölgeyi Göbeklitepe Yılı'nda ayağa kaldıracağız.

Biliyorsunuz 2018 yılını da Truva Yılı ilan etmiştik ve bölgede turizme yüzde 60 canlılık getirmişti. Şanlıurfa'da atılan bu adımla inanıyorum ki çok daha büyük bir sıçramayı orada yaşayacağız.

 Anadolu'nun insanlık tarihindeki yerini ortaya koyan bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek önemde bir değerdir. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya gidip açılışını bizzat yapacağız. Tabii şimdiden Şanlıurfalı arkadaşlarım çalışmalarına hazırlansınlar."

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>