KOBİ'lere Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı yeni sigorta modeli 1 Ocak 2019 itibaren KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.

KOBİ’lerin alacaklarını sigorta ettirmeleri yasallık kazandı. Hükümet, KOBİ’leri devlet destekli alacak sigortasıyla güvence altına aldı. KOBİ’lerin iç piyasada alışveriş işlemlerinden doğan alacaklarının devlet güvencesi altına alınması piyasadaki güven ilişkilerini artıracak ve ticarete canlılık kazandıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “KOBİ’lerin alacaklarını tanzim edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye aldıklarını belirtti.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kuruluyor: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle alacak sigortasının tarifesi de belirlendi. Bakan Albayrak’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturacağı yeni sigorta modeli KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alıyor.

Bakanlık tarafından milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak.

Bu Sigorta sayesinde KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Havuz tarafından karşılanacak.

o  Sistem ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacak. Teminat sunulacak KOBİ’ler yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek.

Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta A.Ş. tarafından yürütülecek.

İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.

Poliçelerin satışı sistem’e dahil olan sigorta şirketleri tarafından oluşturulacak.

o  Kurulacak milli sisteme ilişkin usul ve esaslar ile Sistem kapsamında sunulacak ürüne ilişkin tarife ve talimatlar Bakanlık tarafından düzenlenecek.

o  Alacak sigortası, KOBİ’lerden başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulan ve Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulacak.

o  Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

Tarifelere göre belirlenen prim tutarı, sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek.

Risk Değerlendirmesi

Sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye ulaşabilecek.

Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.

Peşin ödemede yüzde 10 indirim

Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün. Peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

o  Prim tutarının, en az yüzde 25'i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek.

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, Merkez tarafından belirlenecek.

Yalnızca yurtiçi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacak.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50'sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak.

Risk değerlendirmesi sonucunda, alıcılardan her birine 1 (en düşük riskli) ile 6 (en yüksek riskli) arasında skor verilecek. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak.

 

 

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>