İkitelli OSB işbirliği ile Uzay ve Havacılık kümelenmesini hayata geçirmek amacıyla kurumumuzda bir toplantı gerçekleştirildi

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Nuri Konak, yönetim kurulu üyelerimiz Şaban Gülbahar, M. Vural Koç ve Ali Karadağ'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, İstanbul Aydın Üniversitesinden Prof.Dr. Hasan Saygın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İTÜ Uzay ve Havacılık Tek. Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Alptekin Yıldız, İstanbul Aydın Üniversitesi TTO Direktörü Dr. Ali Kurt, Nanomam Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özmete katılım sağladılar. Toplantıda, havacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve milli ürünlerin kullanımını sağlamak ve arttırmak, eksik kalan alanlarda üniversite-sanayi işbirliği ile Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri konuşuldu.
Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>