Duyurular

OSB Etki Analizi

OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi Projesi

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2013 yatırım programında yer alan ‘ OSB Politika ve Uygulamalarının Etki Analizi Projesi’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Projeyle ilgili olarak Firmalar tarafından doldurulması gereken Firma Veri Tablosu, Veri Tabloları Doldurma Rehberi ve  Teknoloji Yoğunluğuna Göre İmalat Sanayi Sektörleri Tablosu EK tedir.

Ek_1
Ek_2
Ek_3

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Duyurusu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren 50 kişiden fazla çalışanı olan işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu yürürlüğe girmiştir.

 Ancak; buna ilaveten çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun tüm işverenler tarafından,

          1-      İşyerinin RİSK ANALİZİ’nin yaptırılması,

  2-      İşyerlerindeki çalışanların İşe Giriş Eğitimlerinin İş Güvenliği Uzmanı tarafından verdirilmesi,

          3-      İşyerindeki tüm çalışanlar için Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporunun işyeri hekimliği belgesi olan bir hekim tarafından doldurulması ile ilgili 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle kanuni zorunluluk getirilmiştir.

6331 sayılı Yasanın 6. ve 15.maddelerinde bu yükümlülükler ifade edilmiştir. İşverenler bu hizmetleri Ortak Sağlık ve İş Güvenliği birimlerinden alabileceklerdir
Yukarıda bahsi geçen konulara ilişkin, daha fazla bilgi almak isteyen kooperatiflerimiz, site yönetimlerimiz, OSB temsilcilerimiz, müstakil sanayicilerimiz ve tüm işverenlerimiz, İkitelli O.S.B. Başkanlığımıza müracaat edebilirler.

 

Yüksek Gerilimden Enerji Alan Abonelerimize

Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir.

   

Duyurular

Her yıl 1 ocak tarihinden itibaren kayıtlarını yenilemeyen elektrik fen adamlarının işlemleri yapılmayacaktır..


SAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE;

EPDK Başkanlığınca yayımlanan “SON KAYNAK TARİFE DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”e göre 01.04.2018 tarihinden itibaren çok zamanlı tarife uygulaması kaldırılacak ve tüm abonelerimize tek zamanlı tarife uygulanacaktır.
Bu hususun bilgi alınmasını rica ederiz.


Yüksek gerilimden enerji alan abonelerimizin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’’nin 60. maddesi gereği; Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesine sahip İşletme- Bakım sorumlusu bir Elektrik Mühendisi bulundurması gerekmektedir, duyurulur.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Memur ve işçi statü ayrımı olmaksızın önleyici, iyileştirici ve geliştirici maddeleriyle tüm çalışanları kanun şemsiyesi altına alıyor.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için aşağıdaki linkten yaralanabilirsiniz.

Devamı...>>>