Elektrik Aboneliği İçin İstenilen Belgeler

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ile sözleşme yapacak katılımcılardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

SAYIN ABONEMİZ

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2. maddesinin (g) bendi ile Organize Sanayi bölgelerine (İ.O.S.B) katılımcılaların elektrik enerji ihtiyaçlarını kaşılamak dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde bulunma yetkisi verilmiştir. İOSB’ de siz katılımcılarımıza kesintisiz, kaliteli ve arızalara en kısa sürede müdahale edilebilen, kayıp ve kaçakları minimum seviyede olan bir şebeke işletiminin verilebilmesi için öncelikle yasa gereği Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genet Müdürlüğünden devir alınmıştır.

……………………… Tarihinden itibaren Elektrik Dağıtım işletme-bakım işleri ile sayaçlarınızın okunması ve faturalama gibi Tahakkuk- Tahsilat işleri Bakanlığımz uhdesinde kurulm bulunan Elektrik Dagıtım, işletme ve Bakım Müdürlüğünce yürütülecektir, daha önce bölgemizin Elektrik Dağıtım işlerini yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün bu yetkileri tamamen Başkanlığımıza devredilmiş bulunmaktadır. ilgili yasa ve bu konuda yayımlanmış  yönetmelikler gereği devir alınan abonelerin, devir alan OSB’Ierce gerek Bağlantı ve gerekse Tedarik sözleşmelerinin yeniden yapılması hukuki bir zorunluluk olması nedeniyle yazımız tarihinden itibaren 30 gün içinde aşağıda açıklayacağımız belgelerinizle birlikte İkitelli Organize Sanayi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Elektrik Dağıtım  ve Bakım Müdürlüğüne sözleşme yapmak üzere müracaat  etmeniz gerekmektedir .

Aksi takdirde süre sonunda sözleşmesiz usulsüz enerji kullanmanızdan dolayı üzülerek enerjinizi kesmek zorunda kalacağımızı bilgi edinmenizi rica ederiz.

MALSAHİBİ İSE

 1. TAPU (fotokopisi)
 2. VERGI  LEVHASI (fotokopisi)
 3. TC KİMLİK/HUVIYET  (fotokopisi)
 4. TESISAT/ABONE NUMARASI (öğrenilmesi)
 5. VARSA CALI$MA RUHSATI/ YOKSA (ilk açılışta taahütname alınıyor)
 6. İLGİLİ KOOPERATlF YÖNETİMİNDEN MAL SAHIBI OLDUGUNA DAIR UYGUNLUK  YAZISI (fotokopisi)

KİRACI İSE

 1. KIRA KONTRATI (fotokopisi)
 2. VERGI LEVHASI (fotokopisi)
 3. TC KIMLIK / HUVIYET (fotokopisi)
 4. TESISAT/ABONE NUMARASI (öğrenilmesi)
 5. KOOPERATlF YÖNETİMİNDEN KIRACI OLDUGUNA DAlR UYGUNLUK YAZISI (fotokopisi)
 6. VARSA ÇALIŞMA RUHSATI/YOKSA (ilk açılışta taahütname alınıyor)

ŞİRKETLERDEN İSE

 1. İMZA SİRKULERI (fotokopisi)
 2. ŞİRKET KAŞESİ
 3. FAALİYET BELGESİ (fotokopisi)
 4. TİCARET SİCİL GAZETESİ (fotokopisi)
  1. MAL SAHİBİ İSE TAPU (fotokopisi)
  2. KİRACI İSE KIRA KONTRATI (fotokopisi)
 5. TC KİMLİK /HUVİYET (fotokopisi)
  1. VEKİL İSE VEKALETNAME (fotokopisi)
  2. VEKİL İSE TC KİMLİK / HUVİYET (fotokopisi)
 6. MAL SAHİBİ/KİRACI İSE KOOPERATİF YÖNETİMİNDENMAL SAHİBİ/KİRACI OLDUĞUNA DAİR UYGUNLUK YAZISI (fotokopisi)
 7. VARSA ÇALIŞMA RUHSATI/YOKSA (ilk açılışta taahütname alınıyor)
 8. VERGİ LEVHASI (fotokopisi)
 1. VARSA SANAYİ SİCİL BELGESİ (fotokopisi)

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin