Yapı Ruhsatı için gerekli evrak listesi

 1. İmar durumu belgesi (1 sene süresi geçmemiş)
 2. Güncel tapu takdis(son 1 aylık)
 3. Ruhsat başvuru dilekçesi, varsa tüm maliklerin vekâletleri ekli
 4. Zemin etüt raporu
 5. Geoteknik rapor

Yapı Denetim Belgeleri

 1. Hizmet sözleşmesi aslı
 2. Yapı denetim izin belgesi,
 3. YİBF belgesi,
 4. Yapı denetim kuruluş taahhütnamesi
 5. Yapı denetim imza sirküleri
 6. Hizmet sözleşmesi nispi damga vergisi tahakkuk fişi(iş bitiminde istenecek)
 7. Yapı denetim hizmet bedeli 1. Taksiti( 3000m2’ye kadar tamamı)
 8. Fesihli YİBF devirlerinde yapı güvenlik raporu
 9. Denetçi belgeleri (güncel ikametgah,denetçi belgesi)
 10. Proje kontrol formu

Yapı Sahibi ve Müteahhidine Ait Belgeler

 1. Yapı sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, imza sirküsü,
 2. Müteahhit firma ile mal sahibi arasındaki müteahhitlik sözleşmesi,(iş deneyim talepleri var ise noter onaylı olacak)
 3. Müteahhidin müteahhitlik kaydı ,vergi levhası, ticaret sicil gazatesi,faaliyet belgesi, imza sirküsü

Mal Sahibinin Müteahhit Olması

 1. Vergi levhası, ticaret sicil gazatesi,faaliyet belgesi, imza sirküsü
 2. Yapı müteahhit noter taahhütnamesi

Proje Müellif Evrakları

 1. Mimari sicil durum belgesi, büro tescil belgesi
 2. İnşaat müh. Sicil durum belgesi, büro tescil belgesi
 3. Makine müh. Sicil durum belgesi,büro tescil belgesi
 4. Elektrik müh. Sicil durum belgesi,büro tescil belgesi
 5. Jeoloji müh. Sicil durum belgesi, büro tescil belgesi
 6. Jeofizik müh. Sicil durum belgesi, büro tescil belgesi
 7. Geoteknik müh. Sicil durum belgesi, büro tescil belgesi
  Not: Proje müelliflerinden noter onaylı taahhütname alındığında bağlı olduğu odaya ait güncel oda sicil kayıt belgesi, imza sirküsü,mezuniyet diploması, ikametgâh kaydı getirilmesi gerekmektedir.
 8. Şantiye şefi sicil durum belgesi , şantiye şefi hizmet sözleşmesi ve ikametgah

Projeler

 1. 4 takım mimari projesi (proje müellifi imzalı kaşeli ve yapı denetim kaşeli, imzalı)(İski onaylı)
 2. 4 takım statik projesi, statik hesaplar (proje müellifi imzalı kaşeli ve yapı denetim kaşeli, imzalı)
 3. 4 takım mekanik projesi  (proje müellifi imzalı kaşeli ve yapı denetim kaşeli, imzalı)
 4. 4 takım elektrik projesi  (proje müellifi imzalı kaşeli ve yapı denetim kaşeli, imzalı)
 5. 4 takım  İksa veya zemin iyileştirme varsa projeleri ve hesapları
 6. 4 takım ısı yalıtım projesi
 7. İSKİ projesi
 8. Kurum görüş yazıları
 9. Yapı Ruhsatı hizmet hizmet geliri

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin