Yıkım Ruhsatı için istenilen belgeler

 1. Ruhsat başvuru dilekçesi, varsa tüm maliklerin vekâletleri ekli
 2. Kooperatif içerisinde ise yönetimden boş olduğuna dair yazı(iki başkan imzalı olması gerekli)
 3. Güncel tapu kaydı (son bir aylık süre içerisinde olmalı)
 4. Tapu kaydında ipotek varsa, ipoteğin olduğu bankaya yazı ile bildirilmesi
 5. Elektrik arındırma yazısı (elektrik biriminden alınacak)
 6. Su Arındırma yazısı
 7. Doğalgaz arındırma yazısı
 8. Komşu işyerlerinden alınacak noter onaylı muvafakatname (içeriği yıkım,iksa, yapım)
  (PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Madde 55/9)
 1. Yıkım raporu (statik müelliften)
 2. Yıkım sorumlusu noter onaylı taahhütnamesi ( oda sicil kayıt belgesi+imza sirküsü+diploma fk.+ikametgah)
 3. Mal sahibi ile Müteahhit arasında ki yıkım  sözleşmesi
 4. Yapının Boş olduğuna dair fotoğraflar
 5. Yapı sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi, imza sirküsü,Yapı sahibinin kimlik fotokopisi
 6. Müteahhidin müteahhitlik kaydı ,vergi levhası, ticaret sicil gazatesi,faaliyet belgesi, imza sirküsü
 7. Mal sahibinin müteahhit olması durumunda; müteahhitlik kaydı ,vergi levhası, ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi, imza sirküsü
 8. Yıkım Ruhsatı Hizmet Bedeli

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin