Yapı Kullanma İzin Belgesi (İSKAN) için istenilen belgeler

 1. Mal sahibi dilekçesi, vekâlet ekli
 2. Güncel tapu takdis(son 1 aylık)
 3. Asansör Tescil Belgesi (İlgili Belediyesinde Alınacak)
 4. Trafo kabul yazısı(Parselde trafo varsa)
 5. Enerji kimlik belgesi(Sanayi Parselindeki Üretim Yapılan Binalar Haricindeki Yapılar)
 6. SGK İlişik kesme yazısı
 7. Yeditepe Vergi dairesi ilişik kesme yazısı
 1. İSKİ kanal bağlantı onay yazısı
 2. İş bitirme belgesi
 3. %100 hakkediş
 4. İş bitirme Belgesi veya TUS uygunluk raporu
 5. Röperli kroki, Kontur gabari
 6. 13-)Yapı Kullanma İzin Belgesi Hizmet geliri (İskân)

 

 

 

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin