SANVER

ProjeninAdı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayide Enerji Verimliliği (San-Ver) Projesi

YararlanıcınınAdı

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

ProjeOrtakları ve İştirakçiler

İstanbul Kalkınma Ajansı, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Bilinçli Kalkınma Derneği

ProjeAmacı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayide Enerji Verimliliği (SAN-VER) projesinin genel hedefi; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun, sera gazı salınımının azaltılması ve İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesidir.

Proje ileYapılanlar

Ön Enerji Etüt Merkezinin Kurulması
Sanayi tesisleri ve yönetim binalarındaki enerji verimliliği ile ilgili gözlemler ve noktasal ölçümler yapılarak bu ölçümlerin analiz edilebilmesi için enerji verimliliği etüt cihazlarının bulunduğu bir laboratuvar kurulmuştur.
Bütçesi 158.500 TL olan Ön Etüt Laboratuvar ekipmanlarının alımı için açık ihale yapılmasına karar verilmiştir. İhale ilk olarak 12.11.2014 tarihinde yapılmıştır. İhaleye katılan firmanın eksik evraklarının çok olması sebebiyle ihale iptal olup ikinci ihaleye çıkılmıştır. İkinci ihale 15.12.2014 tarihinde yapılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Testo firmasına 129.309,47 TL ile ihale verilmiştir.
Cihazların adları ve kullanım yerleri aşağıdaki gibidir;

Mevcut Durum Analizinin Yapılması
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen SAN-VER projesi ile, Sanayide enerji verimliliği uygulamalarını yaygınlaştırmak ve endüstriyel işletmeler ile hizmet binalarının enerji maliyetlerini düşürerek gerek İOSB de gerekse İstanbul’da bulunan firmaların hem ulusal hem de uluslar arası rekabette avantajlı konumda olmalarını sağlamak ve sera gazı salınımlarını azaltmak hedeflenmiştir.
SAN-VER projesi kapsamında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 8 adet hizmet binası ve 9 adet endüstriyel tesiste detaylı enerji etütleri, 100 adet küçük ölçekli firmada ise kısa süreli mevcut durum analizleri yapılmıştır.
Bölgedeki 8 adet hizmet binasında öncelikle bina yönetimleri ile görüşmeler yapılmıştır. Bina yönetimlerinden gerekli bilgilerin alınmasıyla beraber enerji tüketen sistemlerin incelenmesi amacıyla kısa süreli geziler yapılmıştır. Ön bilgi toplama işlemlerinden sonra planlamalar yapılarak gerekli ölçümler gerçekleştirilmiş ve raporlama işlemleri tamamlanarak bina yönetimlerine sunumlar yapılmıştır. Hizmet binalarında yapılan enerji etüdü çalışmalarında;

• Binaların ısı yalıtım durumları,
• Isıtma ve soğutma sistemleri,
• Aydınlatma sistemleri,
• Pompa ve fan sistemleri,
• Basınçlı hava tesisatı incelemeleri(basınçlı hava sistemi bulunan meslek lisesi gb binalarda) yapılmıştır.

Hizmet binalarında gerçekleştirilen enerji verimliliği ölçüm çalışmalarının sonucunda binalarda iyileştirme faaliyetleri yapılması durumunda ortaya çıkacak enerji tasarruf miktarları ve salınımı azalan karbondioksit miktarları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

• SANVER projesi kapsamında 9 adet büyük ölçekli firmada enerji verimliliği ile ilgili mevcut durum analizi ve enerji verimlilik potansiyellerini ortaya koymak amacıyla enerji etüdü çalışmaları yapılmıştır.

Etüt çalışmaları kapsamında, fabrika binası bünyesinde bulunan ve enerji harcayan sistemler incelenmiş, gerekli görülen noktalarda enerji verimliliği etüt cihazları ile ölçümler yapılmış ve hesaplamalara temel teşkil etmek üzere yetkililerden gerekli bilgiler alınarak raporlama işlemleri yapılmıştır. Firmalarda genel olarak basınçlı hava sistemleri, elektrik motorları, ısıtma-soğutma sistemleri, aydınlatma sistemleri, tesisat sistemleri, pompa ve fan sistemleri ile ilgili incelemeler yapılmıştır.
• 9 adet endüstriyel tesiste gerçekleştirilen enerji verimliliği ölçüm çalışmalarının sonucunda binalarda iyileştirme faaliyetleri yapılması durumunda ortaya çıkacak enerji tasarruf miktarları ve salınımı azalan karbondioksit miktarları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Mevcut durum analizi çalışmaları kapsamında 100 adet küçük ölçekli firmada enerji tüketen sistemler kısa süreli gözlemlenerek firma yetkililerine enerji verimliliği ile ilgili bilgiler verilmiş ve enerji tasarrufu sağlayacak önlemler her işletme için oluşturulan mevcut durum analiz raporlarında belirtilmiştir. İşletmelere yapılan ziyaretlerde firmaların
• Faaliyet alanı,
• Üretim bilgileri,
• Kullanılan enerji türleri,
• Enerjinin kullanım noktaları gibi bilgiler elde edilmiştir.

SAN-VER projesi kapsamında ziyaret edilen firma sayılarının
Bölgedeki sanayi siteleri bazında yüzdesel dağılımları

SAN-VER projesi kapsamında ziyaret edilen firmaların sektörel dağılımı

 

Çalışmalar kapsamında bölgedeki 16 farklı sanayi sitesinde 100 adet firma ziyareti yapılmıştır. Ziyaret gerçekleştirilen firmaların farklı sektörlerde olması hususu göz önünde bulundurulmuştur. 100 Adet sanayi tesisinde kısa süreli gerçekleştirilen enerji verimliliği ön etütleri ile sanayiciye kısa vadede tasarruf sağlayabilecekleri bilgiler verilerek raporları hazırlanmıştır.

SAN-VER projesi kapsamında ziyaret edilen firmalarda kullanılan enerji türleri

 

• 100 adet küçük ölçekli firma ziyaretlerinde genel olarak;

• Aydınlatma sistemleri,
• Basınçlı hava sistemleri,
• Elektrik motorları,
• Fan ve pompa sistemleri,
• Isıtma sistemleri incelemeleri yapılmıştır.

Firma ziyaretlerinde genel anlamda sanayiciyle yapılan görüşmeler enerji verimliliği uygulamaları kapsamında olsa da bazı firmalarda enerji tüketen ekipmanların incelenmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliği hususlarında da önerilerde bulunulmuştur.

Yapılan çalışmalarda sanayi sektöründe enerji verimliliği ile ilgili ciddi bilgi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Sanayicimiz enerjiyi verimli kullanması durumunda üretim maliyetlerinin de düşeceğinin farkındadır. Bazı tesislerin enerji verimliliği konusunda bir takım çalışmalar yaptıkları görülmüştür. Fakat hiç çalışma yapmayan tesis sayısı da az değildir. İşletmelerde birinci öncelik üretime verildiğinden enerji verimliliği çalışmalarına gereken önemin verilmediği tespit edilmiştir. Verimlilikle ilgili yapılabilecek iyileştirmelerin üretimin aksayacağına neden olacağının düşünülmesi, maddi kaynak yetersizliği, enerji yönetimi konusunda firma yöneticilerinin bilgi eksiklikleri, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılan enerji verimliliği ile ilgili gerekli bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının yetersiz oluşu gibi sebeplerden dolayı sanayicinin enerji verimliliği çalışmalarını yeteri kadar yapamadığı tespit edilmiştir.

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin