Çevre / OHSAS Politikası

 • Ülkemizdeki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uymak.
 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak.
 • Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek.
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
 • Bu ilkeler ışığında Çevre Yönetim Sistemimizi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemimizi daha iyiye gidecek şekilde sürekli uygulamak ve geliştirmektir.

Bu ilkelerimizi etkin tutmak için amaç ve hedeflerimiz:

 • Kazaların ve ramak kala olaylarının tümünün kayıt altına alınarak, gerekli önlemlerin alınması.
 • Tehlikeli atık ortaya çıkaran malzeme tüketimini mümkün olabildiğince azaltmak.
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek.
 • Çalışanları eğitmek ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek.
 • Enerji kullanımı verimliliğini arttırmak.
 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden ortaya çıkan tehlikeli atıkların uygun biçimde bertarafını sağlamak.
 • Geri dönüşebilir atıkları belirleyip, uygun kaplarda tasnifleyerek dönüşüm miktarını arttırmak.

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin