Kanunlar

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
818 Sayılı Borçlar Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
2644 Sayılı Tapu Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
3402 Sayılı Kadastro Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Hoşgeldiniz!

Hesabına giriş yap

Yeni Hesap Oluştur

Aşağıdaki bilgileri doldurarak üye olabilirsin